Мова освітнього процесу – Українська

Керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.8 Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», відповідно до рішення Виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 08.02.2023 № 22

Зоною обслуговування Южноукраїнського ліцею №2 є:

пр. Соборності, 1,3

пр. Незалежності, 2,4,6,8

вул. Миру, 2, 4, 6, 8, 10, 12

б-р Шкільний, 1, 5, 6, 8

вул. Набережна енергетиків, 3,5, 7, 15, 17

Територія села Бузьке

Інформація про ліцензований обсяг (900 учнів) та фактичну кількість осіб, які навчаються у закладі освіти станом на 01.07.2024 року

Клас Ліцензований обсяг Фактично Кількість вільних місць
2-А 30 32 (2 екстерни) -
2-Б 30 31 -
3-А 30 22 6
3-Б 30 28 (2 екстерни) 2
4-А 30 24 (3 екстерни) 7
4-Б 30 29 -
4-В 30 17 11
6-А 30 27 (1 екстерн) 4
6-Б 30 29 (1 екстерн) 2
6-В 30 24 6
7-А 30 26 (2 екстерни) 6
7-Б 30 22 (1 екстерн) 9
7-В 30 24 (3 екстерни) 9
8-А 30 32 (2 екстерни) -
8-Б 30 29 1
9-А 30 31 (2 екстерни) 1
9-Б 30 23 (3 екстерни) 10
10-А 30 33(2 екстерни) -
10-Б 30 33 (1 екстерн) -
11-А 30 32 -
11-Б 30 29 (2 екстерни) 3
10 в/кл 20 0 20
12 в/кл 20 10 10

Про переведення учнів 1-8-х, 10-их класів, 11-го класу з вечірньою формою навчання до наступного класу

Про переведення учнів 9-х класів до наступного класу

Про відрахування здобувачів освіти 11-х класів, 12 класу з вечірньою формою навчання

Про зарахування здобувачів освіти до 10 класу за профілем навчання 2024/2025 навчальний рік

Структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти Южноукраїнського ліцея №2 Южноукраїнської міської ради Миколаївської області

Освітня програма Южноукраїнського ліцею №2 Южноукраїнської міської ради Миколаївської області

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Южноукраїнського ліцею № 2 Южноукраїнської міської ради Миколаївської області

П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок надання платних послуг та про використання коштів спецрахунку в Южноукраїнському ліцеї №2
Южноукраїнської міської ради Миколаївської області

1. Загальні положення

1.1 Положення про утворення, використання і облік спеціального фонду та порядок надання платних послуг загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №2 м. Южноукраїнська ( далі – Положення) розроблено відповідно до частини четвертої статті 61 Закону України «Про освіту» від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2012р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказу Міністерства освіти і науки України, міністерства економіки України, міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 № 1196/18491.

1.2 На підставі вищезазначених нормативів актів та цього Положення в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 м. Южноукраїнська можуть створюватися групи з надання платних послуг ( надалі групи):
- підготовка дітей до школи;
- навчання дітей іноземним мовам, математики та іншим навчальним предметам;
- хореографії;
- підготовка до вступу у вищі навчальні заклади та ЗНО;
- послуги п\б «Дельфін» (навчання плаванню, заняття в тренажерній залі).

1.3. Указане положення визначає порядок надання платних послуг та використання коштів, які надходять на спеціальний рахунок.

1.4. Метою створення груп є задоволення потреб дітей, розширення та поглиблення знань з основних наук, формування умінь та навичок з фундаментальних галузей знань, розвиток пізнавальних інтересів, їх творчих та фізичних здібностей.

1.5. Перелік платних послуг формується відповідно до потреб учнів школи та населення. А саме: освітні послуги, встановлені робочими навчальними планами та послуги п\б «Дельфін».

1.6. Відносини між навчальним закладом і батьками або особами, які їх заміняють, з усіх питань організації платного навчання регулюються цим Положенням.

2. Порядок формування та відкриття груп

2.1. У Южноукраїнській загальноосвітній школі І-Ш ступенів №2:

2.1.1. підставою для надання конкретних видів послуг є договір про надання платних послуг (контракт) з фізичною або юридичною особою (замовник), в якому визначається порядок надання послуг, розмір та термін надання послуг користувачу;

2.1.2. групи формуються першого вересня, але не пізніше першого жовтня впродовж навчального року. Строк дії групи, термін початку можуть коригуватися за домовленістю сторін, в залежності від специфіки послуг та умов закладу;

2.1.3. кількість відвідувачів груп не може бути меншою ніж вісім осіб;

2.1.4. при зверненні замовника (користувача) до адміністрації закладу, щодо зменшення складу груп, вона може бути зменшеною при умові збільшення оплати;

2.1.5. після завершення формування груп адміністрація закладу розробляє необхідний пакет документів: штатний розпис, навчальний план, тарифікація, розклад занять, кошторис видатків та доходів, та інше. Спеціалісти управління освіти Южноукраїнської міської ради розробляють розрахунок вартості платних послуг та іншу необхідну документацію;

2.1.6. підставою для початку роботи групи є погодження та затвердження управлінням освіти Южноукраїнської міської ради відповідного пакету документів та наказу керівника закладу («Про роботу групи з надання платних послуг», зазначається номер групи, кількість осіб, які будуть відвідувати заняття, навантаження на тиждень, прізвище керівника закладу, вартість послуг та інше);

2.1.7. групи працюють за розкладом, затвердженим керівником закладу;

2.1.8. послуги надаються відповідно до заяви отримувача послуг з урахуванням попередньої оплати відповідно до розрахунків виконаних спеціалістами управління освіти Южноукраїнської міської ради.

3. Працівники, що забезпечують функціонування груп

3.1. Працівники, які мають бажання надавати відповідні платні послуги та відповідають кваліфікаційним вимогам, на підставі заяви та наказу керівника закладу приймаються на роботу у платні послуги, мають права і зобов’язання, передбачені чинним законодавством України.

3.2. Працівники, що працюють з надання платних послуг можуть бути як основними працівниками даного закладу освіти, так і спеціально прийнятими для роботи з відповідною групою.

3.3. У заявах батьків дітей можуть вказуватись прізвище педагога, якого вони бажають залучити до роботи в даній групі. Адміністрація в разі згоди цього педагога повинна задовольнити таке прохання. В інших випадках адміністрація призначає інших педагогічних працівників, які здатні на належному кваліфікаційному рівні забезпечити відповідне функціонування групи.

3.4. Керівник закладу та педагогічний працівник, який веде заняття у групі, несе повну відповідальність за організацію, рівень знань, умінь, дотримання техніки безпеки, забезпечення необхідних умов.

3.5. У разі невиконання або неналежного виконання педагогічним працівником обов’язків, адміністрація має право звільнити працівника від роботи у даній групі.

3.6. Педагогічний працівник з надання платних послуг веде журнал встановленого адміністрацією закладу зразка; облік документів, що підтверджують оплату послуг, які надаються.

3.7. Педагогічний працівник повинен мати постійний зв'язок з батьками дітей, які відвідують платні групи, періодично проводити батьківські збори, враховувати у своїй діяльності по бажанню осіб, які отримують відповідні послуги, а саме батьків дітей.

3.8. Працівник п/б «Дельфін», відповідальний за організацію платних послуг веде журнал реєстрації абонементів.

4. Порядок визначення вартості платних послуг

4.1. Розмір плати за той чи інший вид послуг визначається на підставі її вартості, що формується відповідно до чинного законодавства України та діє для всіх закладів освіти одночасно.

4.2. Базою для визначення вартості послуг є розрахунок валових витрат, пов'язаний з наданням послуг (витрати на оплату праці, внески на державне соціальне страхування, державне пенсійне страхування, витрати на придбання господарських, канцелярських товарів, навчальні витрати тощо).

4.3. До вартості послуг, окрім зазначених витрат, зараховуються обов’язкові податки, відрахування, платежі, збори відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Кількість ставок (штатних одиниць), посад інших працівників визначається закладом відповідно до вимог штатних нормативів, виходячи з необхідності врахування функцій і робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією діяльності групи.

4.5. У разі недоцільного закріплення окремих працівників для надання платних послуг у розрахунку витрат на оплату праці передбачається певна кількість штатних одиниць для здійснення доплат за суміщення (сумісництво) професій.

5. Планування та використання доходів спеціальних коштів

5.1. Доходи спеціальних коштів спрямовуються на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг (виконання ремонтів, утримання матеріально технічної бази, заробітна плата педагогічним працівникам, адміністративному та обслуговуючому персоналу, оплату податків, інших зборів платежів) відповідно до затверджених кошторисів доходів та видатків.

5.2. Доходи спеціальних рахунків на звітний рік складаються із залишків коштів відповідного виду на початку року та їх надходження в плановому періоді.

5.3. Доходи та видатки спеціальних коштів, затверджених кошторисами доходів і видатків, оподатковуються згідно з чинним законодавством України.

6. Пільги

6.1. Діти інваліди, діти – сироти, діти, які залишились без піклування батьків, діти з малозабезпечених сімей звільняються від оплати за навчання у платних групах на 100 відсотків відповідно до протоколу засідання батьківського комітету школи та наказу керівника закладу.

6.2. Діти працівників закладу звільняються від оплати за навчання у платних групах Відповідно до рішення адміністрації даного закладу, затвердженого наказом на 100 відсотків.

6.3. Діти працівників інших закладів освіти звільняються від оплати за навчання у платних групах на 50 відсотків.

6.4. Діти інваліди, діти – сироти, діти, які залишились без піклування батьків, діти з малозабезпечених сімей звільняються від оплати за навчання у платних групах за рішенням загальношкільного батьківського комітету можуть отримувати абонент в п/б «Дельфін» безкоштовно.

7. Облік операцій спеціальних коштів

7.1. Кошти, отримані навчальним закладом від надання платних освітніх послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства.

7.2. Спеціальні кошти, отримані загальноосвітнім навчальним закладом №2, сплачуються у безготівковій формі через відділення (філії) банків, передбачених у договорі про надання платних послуг до двадцятого числа за поточний місяць.

7.3. Спеціальні кошти зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок в порядку, встановленому чинним законодавством України, й вилученню не підлягають. Одержання готівкових коштів за надання послуг оформлюється відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Копії документів про оплату платних послуг надаються закладу освіти для організації належного контролю та звітності.

7.5. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2, яка надає платні послуги, зобов’язана

8. Заключні положення

8.1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. Южноукраїнська зобов’язана проінформувати фізичну (юридичну) особу щодо порядку надання конкретного виду платних послуг.

8.2. Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг, а також обґрунтованість розмірів плати за послуги несе керівник закладу.

8.3. Директор ЮЗШ №2 розпоряджається в установленому порядку коштами закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази закладу.