Інформаційні матеріали Українського інституту національної пам’яті до Дня Української Державності

28 липня Україна щорічно відзначає День Української Державності, встановлений Указом Президента України від 24 серпня 2021 року № 423 з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та розквітло за князювання Володимира Великого.

Зміст

Що таке День Української Державності?

Тисячолітній спадок державності

Етапи українського державотворення

Спадкоємці Володимирового тризуба

Що таке День Української Державності?

День Української Державності запроваджений на утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, а також для протидії російській дезінформації та історичним фейкам про буцімто єдність походження українського та російського народів.

Історія українського державотворення засвідчується першими згадками про заснування столиці Давньоруської держави – міста Києва та подіями, пов’язаними з діяльністю князя Київського Володимира. У 988 році він прийняв християнство як державну монорелігію, що стало для України цивілізаційним вибором. Християнство сприяло піднесенню культури, освіти, дало поштовх розвитку кириличної писемності. Давня Русь успішно долучилася до загальноєвропейського культурно-релігійного простору. Її державотворчі традиції продовжили, зокрема, Галицько-Волинське князівство, Українська козацька держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна та сучасна незалежна Україна.

Саме на вшанування видатного державотворця Київського князя Володимира Великого у День Хрещення Київської Руси–України – 28 липня – встановлено День Української Державності.

Святкуючи його, ми засвідчуємо також і повагу до Тараса Шевченка, Миколи Костомарова, Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського, інших знаменних представників і представниць національної еліти і борців за державність та незалежність України.

В основу концепції державних заходів до Дня Української Державності закладено ідею тяглості та спадкоємності тисячолітніх державотворчих традицій України від Русі до сьогодення, а також такі зауваги.

Прагнення до свободи та самостійності є визначальною цінністю українців, що давала наснагу і сили залишатися собою в часи бездержавності.

День Української Державності нероздільно пов’язаний із розвитком війська та військовими тисячолітніми традиціями. Українці – захисники нашої державності – нащадки воїнів-русичів, козаків, січових стрільців, вояків УПА. Сучасні Збройні Сили України, стримуючи агресора – Російську Федерацію, захищаючи суверенітет і незалежність Української держави – доводять, що українці – народ-військо.

Державність неможлива без Головного Закону країни. Історія українського конституціоналізму має глибоке історичне коріння. Перша відома кодифікація права на українських територіях відбулася за часів Русі і була зафіксована в “Руській Правді”. Інколи український конституціоналізм випереджав європейський. Йдеться про конституцію Пилипа Орлика 1710 року, де вперше в Європі обґрунтовується можливість існування парламентської демократичної республіки. Основоположні акти УНР та ЗУНР продемонстрували правову та політичну зрілість нашої нації під час боротьби за державність у 1917–1921 роках. Розвиваючись під впливом європейських країн, наше право відображало національний характер українців, спосіб життя, цінності та суспільні відносини. Програмні документи Української головної визвольної ради як підпільного парламенту часів Другої світової війни засвідчили прагнення учасників визвольного руху дотримуватися принципів демократії навіть у найважчих умовах підпільно-партизанської боротьби. У конституційному процесі незалежної України відбився непростий шлях молодої демократії до соціально-правових стандартів і цінностей об’єднаної Європи.

Упродовж тривалої історії українці не полишали боротьби за свободу та здобуття державності. Першу в ХХ столітті незалежність Україна проголосила 22 січня 1918 року. Актом 24 серпня 1991 року її врешті остаточно утвердила – відновила незалежність. Україна у ХХ столітті кілька разів здобувала суверенітет і втрачала його через внутрішні незгоди під час зовнішньої агресії. Національна єдність – обов’язкова умова збереження державності.

Державні символи України також відбивають тяглість наших національних традицій, ідентифікують нашу територію протягом історичного періоду.

Тисячолітній спадок державності:

Україна успадкувала від різних періодів історії засадничі ознаки держави: Від Русі:

- цивілізаційний вибір, який визначився із прийняттям християнства у 988 році;

-тризуб, родовий знак Рюриковичів, що став державний гербом сучасної України;

-Київ – столицю, політичний і культурний центр українських земель упродовж понад тисячу років;

- гривню – назву грошової одиниці;

- назву Україна, що вперше згадується в Іпатіївському літописі у 1187 році.

Від Галицько-Волинської держави:

- синьо-жовті барви національного прапора, що походять від кольорової гами герба Галицько-Волинського князівства;

- утвердження європейського вектора розвитку.

Від Великого Князівства Литовського:

- європейську традицію міського самоврядування – магдебурзьке право;

- Пересопницьке Євангеліє – видатна рукописну пам’ятку, на якій складають присягу президенти України.

Від козацької доби:

-республіканські традиції народовладдя;

- військові традиції, які лягли в основу збройних сил Української Народної Республіки та пізнішого українського визвольного руху;

- одну із перших європейських конституцій нового часу, укладену Пилипом Орликом 1710 року.

Від української державності початку ХХ століття (УНР, ЗУНР, Українська Держава Павла Скоропадського):

-демократичні засади державного будівництва;

- перший парламент, у який розвинулася Центральна Рада, створена у березні 1917 року;

-перший уряд, яким став Генеральний Секретаріат Центральної Ради з червня 1917-го;

-державні символи: герб, гімн “Ще не вмерла Україна”, прапор;

-соборність – об’єднання українських земель в єдиній незалежній державі;

- Українську Академію Наук, що була заснована Павлом Скоропадським у листопаді 1918 року.

Від Української Радянської Соціалістичної Республіки:

-статус засновника Організації об'єднаних націй;

-адміністративно-територіальний устрій.

Етапи українського державотворення

Витоки української державності – у середньовічній Русі.. Її утворення було результатом соціально-економічного та політичного розвитку слов’ян. Перед- і ранньодержавні слов’янські племінні об’єднання на великих просторах східної Європи були сконсолідовані довкола Києва, що став центром політичного тяжіння та культурного піднесення. Це об’єднання почалося в ІХ столітті. У наступні століття Русь стала важливим суб’єктом європейського політичного простору. Підтримувала політичні, економічні та культурні зв’язки з більшістю європейських держав того часу від Візантійської імперії до Французького королівства.

У період Русі розпочалася консолідація слов’янських племен південно-східної Європи в єдиний етнос русинів-українців, почала формуватися українська мова.

Прийняття князем Володимиром у 988 році християнства, поширення писемності на основі кирилиці, кодифікація норм звичаєвого права в першому правовому кодексі “Руській правді” князя Ярослава Мудрого та його спадкоємців – усе це стало фундаментом правової та політичної культури українського народу. Саме Русь заклала основи державницьких традицій українців. Звідси родом герб, грошова одиниця, а, головне, Київ як політичний і культурний центр України.

Русь пройшла типовий шлях ранньосередньовічної держави. Від об’єднання слов’янських племен династією Рюриковичів у ІХ столітті до окремих земелькнязівств ХІІ–ХІІІ століть на чолі з представниками цієї ж династії. Київ перестав виконувати роль політичного центру після того, як у 1169 році його спалив Володимиро-Суздальський князь Андрій Боголюбський. Завершила занепад Русі монгольська навала 1239–1242 років.

Продовжила традиції української державності Галицько-Волинська держава.

В умовах монгольського загарбання і розпаду державних структур у Подніпров’ї галицько-волинські князі у ХІІІ–ХІV століттях розвинули інститут державності на значній частині українських земель. Тоді вдалося не лише зберегти, а й посилити європейський вектор розвитку, стати частиною спільних зусиль у боротьбі із монгольським нашестям. Виявом цього стало коронування 1253 року Данила Галицького у Дорогичині короною, присланою Папою Римським Інокентієм ІV.

Саме в ті часи на українських землях з’являється традиція міського самоврядування – магдебурзьке право. Втім, повноцінний його розвиток пов’язаний уже з наступною епохою.

У середині XIV століття українські землі увійшли до складу Польського королівства і Великого Князівства Литовського.

Велике Князівство Литовське – одна з найбільших держав тогочасної Європи – стало фактичним продовжувачем традицій Русі. Економічно і культурно руські землі були значно розвиненіші за литовські. Руські еліти сформували обличчя литовської держави. Було засвоєно чимало норм руського права, назви посад, станів, система адміністрацій тощо. Державною мовою Великого Князівства Литовського стала руська, якою велися ділові папери.

Основним джерелом права була “Руська правда”, пізніше – “Литовські статути”, укладені на її основі. Українські землі в складі Великого Князівства Литовського користувалися широкою автономією.

У XVI столітті українці витворили новий соціально-політичний феномен – запорозьке козацтво. Виникло козацтво завдяки комплексу економічних, політичних, релігійних, соціальних чинників. Передусім, це – природне прагнення до самозбереження, самоствердження і самореалізації, а також наявність великого масиву вільних земель – Дикого поля.

Як окремий соціальний стан козацтво на давньоруських військових і європейських лицарських традиціях створило військово-політичну організацію – Запорозьку Січ, засновану на принципах особистої свободи та виборності влади. Козаки освоїли степові простори Подніпров’я, Слобожанщини, Донеччини.

У Запорозькій Січі формувалися підвалини республіканської форми правління, нові принципи судочинства та джерела права. У середовищі козацької еліти вперше в історії української суспільно-політичної думки чітко сформульовані фундаментальні основи майбутньої національної державної ідеї, головні серед яких – право українського народу на власну державу та генетичний зв’язок козацької держави з Руссю.

Ці принципи були втілені у ранньомодерній українській державі Гетьманщині, створеній внаслідок національно-визвольної революції середини XVII століття на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким.

Гетьманщина була життєздатним політичним організмом: мала органи влади, територію, державну організацію, військо, фінансову, податкову та нормативно правову системи тощо.

Вершиною політико-правової думки Гетьманщини стало укладання Пилипом Орликом 1710 року Конституції як договору гетьмана Війська Запорозького зі старшиною та козацтвом.

Російський імперіалізм різними способами і методами обмежував українські національні державні інститути і зрештою до кінця XVIII століття ліквідував їх.

У ХІХ столітті українці, як і більшість європейських націй, пройшли шлях від романтичного захоплення минулим до політичного самоусвідомлення. Сформувалося поняття української нації з її етнічними кордонами, мовою та культурою. Покоління Руської трійці, Кирило-Мефодіївського товариства, громадівців і Братства тарасівців заклали підвалини для майбутньої української державності.

Упродовж ХХ століття попри історичні катаклізми та мільйонні жертви українці неодноразово виборювали самостійність.

У ході Української революції 1917–1921 років вперше у ХХ сторіччі створили незалежну національну державу.

Від моменту створення у березні 1917 року Центральна Рада намагалася забезпечити демократичні законодавчі підвалини державного будівництва: затвердила принципи судової системи, закон про вибори, сформувала уряд, розпочала формування війська тощо. Ці принципи були реалізовані в Українській Народній Республіці, проголошеній 20 листопада 1917 року.

22 січня 1918 року IV Універсалом Української Центральної Ради відбулося проголошення незалежності та суверенності Української Народної Республіки.

За часів Української Народної Республіки у 1918 році затверджено герб, основним елементом якого був тризуб – герб Володимира Великого (без хреста). Тоді ж пісню Павла Чубинського “Ще не вмерла Україна” на музику Михайла Вербицького затверджено гімном. Державним прапором став синьо-жовтий стяг.

Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського – друге державне утворення часів Української революції, форма якого – гетьманат – походить із козацької епохи. Верховна влада належала гетьману, котрий усіляко намагався відродити давні козацькі традиції. Було налагоджено дієздатну адміністративну систему управління, розбудовувалася освіта, наука, державний апарат. Уперше тризуб став атрибутом військової форми.

Від грудня 1918 року на більшості територій відновлено Українську Народну Республіку на чолі з Директорією. Вона ухвалила низку законів, спрямованих на розбудову країни: про державну мову, Українську автокефальну православну церкву. Встановлено грошову одиницю – гривню.

Помітний слід в історії державотворення залишила Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР), яка мала дієву систему органів влади, боєздатне військо – Українську галицьку армію (УГА).

22 січня 1919 року було проголошено Акт злуки УНР і ЗУНР. Подія на законодавчому, територіальному, ментальному рівнях об’єднала Україну та стала підставою для відліку історії соборної України.

Попри те, що УНР і ЗУНР зазнали поразки від зовнішніх агресорів і територія України була окупована східними і західними сусідами, ідея здобуття державної незалежності стала визначальною для національного визвольного руху ХХ століття. При найменшій можливості українці заявляли про право на власну державу.

Від жовтня 1938 року розпочався процес українського державотворення на Закарпатті, що на той момент входило до складу Чехословаччини. Підсумком цих зусиль стало проголошення 15 березня 1939 року незалежності Карпатської України – республіки на чолі з президентом. Державні атрибути вона перейняла від УНР. Українці на Закарпатті стали першими у передвоєнній Європі, хто не змирився із анексією та зі зброєю в руках виступив на захист свободи.

В умовах Другої світової війни 30 червня 1941 року у Львові під час засідання Національних зборів було прийнято Акт відновлення української держави, створено уряд. Акт спирався на традиції УНР і ЗУНР. Слідом за Львовом проголошення Акта відбулося у багатьох містах західної та центральної України. У липні 1944 року підпільна конференція під захистом відділів УПА створила Українську головну визвольну раду (УГВР). Таким чином збройна частина українського визвольного руху отримала політичне представництво – зародок державної влади незалежної країни. Діяльність УГВР засвідчила прагнення визвольного руху дотримуватися принципів демократії навіть у найважчих умовах підпільно-партизанської боротьби.

За час існування комуністичної тоталітарної системи ні Голодомор 1932–1933 років, ні масові голоди, ні репресії, Великий терор, економічні та політичні експерименти не змогли викорінити державницькі устремління українців. Наприкінці 80-х років ХХ століття в умовах послаблення командноадміністративного диктату знову відродився масовий національно-патріотичний рух і постало питання незалежності.

16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет. Вона проголосила верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах.

24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, який став точкою відліку сучасної державності. Насправді ж, відбулося відновлення державного суверенітету, за який українці змагалися протягом багатьох століть. Навіть більше – проголошення державної незалежності Україною відіграло вирішальну роль у розпаді СРСР та остаточній ліквідації комуністичної тоталітарної системи. 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі Український народ абсолютною більшістю голосів підтвердив прагнення жити в самостійній державі.

28 червня 1996 року відбулася ще одна знаменна подія – прийняття Конституції. Основний закон остаточно проголосив Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, визнав людину найвищою соціальною цінністю і утвердив народовладдя. У вересні того ж року офіційно введено в обіг національну валюту – гривню, яка неодноразово була грошовою одиницею на українських землях.

Очевидно, що проголошення незалежності України не було випадковим явищем, зумовленим тільки московським переворотом, організованим ГКЧП. Події 1991 року втілили столітні прагнення українців до суверенної держави.

Спадкоємці Володимирового тризуба

Державний герб – це символ, який презентує країну як суверенну незалежну державу. Він зображується на офіційних документах, печатках, грошових і знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ.

Тризуб є нашим давнім символом. Його найдревніше зображення, віднайдене археологами, датується X століттям. Припускають, що це був магічний знак роду, оберіг. У давній Русі тризуб був родовим знаком князівського роду Рюриковичів. Його численні зображення віднайдені на тогочасних монетах (срібляниках і златниках), печатках, посуді, надгробках, цеглі, актових печатках, персняхпечатках, злитках-гривнах, зброї, спорядженні, товарних пломбах. Цей символ власності та влади переходив із покоління в покоління, видозмінюючись, аби кожен представник роду мав індивідуальну емблему (наприклад, попередники київського князя Володимира Святославича мали двозубці). Навершя у формі князівського знака було головним елементом давньоруських стягів. Особливо багато артефактів за період князювання Володимира Святославовича (на київському престолі приблизно від 980 року). Тому тризуб і вважається знаком князя Володимира Великого.

Протягом багатьох століть на землях Русі було поширене зображення тризуба. Після занепаду роду Рюриковичів воно поступово витіснилося. Від XІV століття входять в ужиток територіальні знаки, наприклад у Києві – з архистратигом Михаїлом, Володимирі-Волинському – зі святим Георгієм, Луцьку – святим Миколаєм, Львові – левом.

Військо Запорозьке

В XІV столітті почали формуватися геральдичні національні системи. Власний герб створило і Військо Запорозьке – козак з мушкетом. Його зображували на військових печатках гетьманів і кошових отаманів у XVI – першій половині XVII століття. Від кінця XVII століття традиційний герб використовували і Городове, й Низове Військо Запорозьке, щоправда “низовики” додали ще зображення спису. Проте утвердженню власної геральдичної системи завадила повна ліквідація автономії гетьманщини.

Українська Народна Республіка

В українському діловодстві тризуб уперше зустрічається на печатці Генерального Секретаріату. Нею скріплювались урядові документи. Виготовлення печатки ініціював Генеральний писар Павло Христюк. До розроблення долучив знавця старовини Миколу Біляшівського.

Із проголошенням Української Народної Республіки в листопаді 1917 року питання державного герба набуло особливої актуальності. Центральна Рада створила спеціальну підготовчу комісію, що об’єднала істориків, юристів, гербознавців і художників. Її очолив Михайло Грушевський. Він вважав, що гербом України має стати золотий плуг на синьому тлі як “символ творчої мирної праці”, навколо – історичні герби українських земель. Комісія розглянула кілька проектів, але обрала тризуб.

6 січня 1918 року тризуб із хрестом над середнім “зубом” у 8-кутній рамці з’явився на перших грошах, випущених Українською Народною Республікою. Автором тієї банкноти у 100 карбованців був художник-графік Георгій Нарбут.

Після проголошення 22 січня самостійності України, питання про офіційне затвердження державної символіки треба було вирішувати негайно. Але через війну з більшовиками оголошувати конкурс або проводити широке обговорення ескізів не могли. 7 лютого Центральна Рада востаннє засідала в Києві. Під натиском ворога вона перебралася до Житомира, звідти – до Сарн і нарешті – до Коростеня. Там 25 лютого на засіданні Малої Ради офіційно затвердила тризуб гербом Української Народної Республіки. Ухвалений закон не містив малюнків, а мав лише опис.

12 березня Михайло Грушевський доручив графікові й архітектору Василеві Кричевському розробити їх зображення. Через 10 днів 22 березня Мала Рада схвалила великий та малий державні герби, а також велику й малу печатки УНР. Вибором тризуба тодішні українські політики підкреслили спадковість нової держави від давньої Русі. “Се оздоба питоменна, не запозичена, зв’язана з нашою тисячолітньою державною політичною і культурною історією”, – зазначав Михайло Грушевський. Стилізований оливковий вінок навколо тризуба в обох гербах Кричевського символізував миролюбність Української Народної Республіки.

До слова, 2 квітня 1918 року міністр пошт і телеграфу Григорій Сидоренко видав наказ про негайне усунення всіма поштово-телеграфними установами УНР герба колишньої Російської імперії – двоголового орла, якщо такий ще десь залишився.

За часів Української Держави тризуб залишився в геральдичному вжитку. В офіційних описах кредитових білетів цей знак іменувався українським гербом. Тризуб без вінка зберігся й на печатках різних установ, військово-морському прапорі нового зразка й службових штандартах. 24 листопада 1918 року спеціальна комісія схвалила проекти герба та печатки, підготовлених Георгієм Нарбутом, але вони залишилися незатвердженими.

За часів Директорії гербом відновленої Української Народної Республіки служив тризуб без вінка. 21 січня 1919 року комісія у справах вироблення проекту герба УНР дійшла висновку, що соборна Україна має поєднати емблеми УНР і Західноукраїнської Народної Республіки, а також знак князя Володимира. Із 22 січня 1919 тризуб включили до крайового герба Західної області Української Народної Республіки.

У міжвоєнний період тризуб став символом боротьби українців за свободу.

Його використовував Уряд УНР на еміграції та різні політичні організації. В тому числі на емблемі Організації українських націоналістів був тризуб із мечем на місці середнього зуба. Тризуб містився в символіці і мельниківської, і бандерівської гілок ОУН. В окремій постанові Других великих зборів ОУН (б) 4 квітня 1941 року йшлося: “Зовнішні форми, вживані в Організації, не були до цього часу узгіднені в однородний і в обов’язуючий спосіб. Вводиться в цьому напрямі деякі точніші устійнення й зміни відносно зовнішних символів та організаційного привіту. Організацію обов’язує тільки загальнонаціональний Тризуб Володимира Великого у формі, введеній Центральною Радою…”.

У зв’язку з проголошенням Акта відновлення Української Держави похідним групам видали інструкції “Боротьба й діяльність ОУН під час війни” із зобов’язанням вивішувати тризуби, національні й організаційні прапори на всіх “видних місцях” (будівлях державних установ).

Символіка державності позначилася і в Українській повстанській армії: на елементах одягу, передусім головних уборах – мазепинках, петлюрівках, а також ременях. На них кріпили різного роду тризуби. Інколи на одностроях були нарукавні нашивки із тризубом. Отже за основу символіки УПА було взято тризуб.

В СРСР тризуб був заборонений. Для комуністичного режиму він лишався ознакою націоналізму. В 1960–1980 роках КГБ неодноразово займається справами про використання націоналістичної символіки. Так, 30 грудня 1967-го синьожовтий прапор із тризубом ще й з написом “Ще не вмерла Україна, і слава і воля” – на будівлі Кіровського райвиконкому в Дніпропетровську (тепер – Дніпро); 23 квітня 1970 року – в телефонній кабінці в Чернівецькому університеті; 7 січня 1984 року – над поштовим відділенням села Демидового на Львівщині.

Після відновлення незалежності України 24 серпня 1991 року тризуб як малий державний герб затверджений 19 лютого 1992-го Постановою Верховної Ради України (разом із доданими зображеннями).

Конституція України 28 червня 1996 року закріпила цей символ нашої держави. Питання про великий герб відкладено на майбутнє. Над матеріалами працювали співробітники Українського інституту національної пам’яті Ганна Байкєніч, Олена Охрімчук, Вікторія Скуба

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ

Щороку, 21 лютого, світова спільнота відзначає Міжнародний день рідної мови. День був встановлений у листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної й культурної багатоманітності. Історія дня, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року у Бангладеш (Східний Пакистан) пакистанська влада жорстоко придушила мітингувальників (це були переважно студенти), які висловлювали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної – бенгальської, мови. Після проголошення незалежності Бангладеш у 1971 році, цей день відзначають в країні як день мучеників, вшановуючи пам’ять загиблих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови. Неможливо собі уявити життя людства без цього Божого дару – мови. Завдяки їй ми можемо спілкуватися із сучасниками, з майбутніми і прийдешніми поколіннями, пізнавати світ і самого себе, утілювати в життя свої мрії.

Любіть красу своєї мови,

Звучання слів і запах слів:

Це квітка ніжна і чудова

З широких батьківських степів.

Всі каравани знайдуть воду

В краю пустель і злих негод:

Як річка, з роду і до роду,

Там мова з’єднує народ.

У Міжнародний день рідної мови у нашій школі пройшли такі заходи:

№з/п Назва заходу Дата, час та місце проведення,клас Виконавці
1. Виховні години «Рідна мова – національний скарб» 21.02.2022р. Учителі української мови й літератури
2. Інтелектуальна гра «Я знаю українську»
21.02.2022р.
10-Б клас.
Ляпало Л.П.
3. Літературна вікторина «Її величність - Мова”
21.02.2022р.
8-Б клас
Шевчук Ю.В.
4. Інформаційна перерва «Українська мова – мова барвінкова 22.02.2021 Шевчук Ю.В.
5. Викладка літератури у шкільній бібліотеці з «Наша мова калинова!» Протягом тижня шкільна бібліотека Шкільний бібліотекар Мар’янова Л.В.
6. Урок української мови з єдиною темою висловлювання «Нас єднає рідна мова» 21.02.2022 9-В клас.
Сємчева В.М.

Напередодні Нового року у закладі пройшли новорічні ранки для учнів початкової школи.

Напередодні Дня Святого Миколая в заклад завітав справжній Миколай зі своїми помічниками, щоб привітати учнів та нагородити подарунками за добрі справи.

Учні 10 - А класу, на чолі з класним керівником Шерстньовою Лідією Миколаївною , виявили бажання взяти участь у Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Військові обереги від Святого Миколая».

3 грудня відбувся круглий стіл(онлайн) «Питання-відповіді» за участі президента учнівського самоврядування , лідерів класних колективів та членів президентської ради.

Цікаво , святково, креативно пройшло свято посвяти в учні під гаслом «100 днів навчання у школі!»

Участь в конкурсі «Зупинимо зміни клімату разом» на кращий екомалюнок та кращий ековиріб.

12 листопада до Всесвітнього дня доброти пройшло ряд заходів:

- інформаційна перерва,

- перегляд мультиплікаційних фільмів,

- уроки доброти.

Найцікавішими виявилось створення колажу «Посмішка класу», серед учнів початкових класів.

Під час проведення тижня безпеки дорожнього руху відбувся конкурс малюнків «Знай та виконуй правила дорожнього руху», серед учнів початкової школи.

Весело, креативно, повчально пройшло Свято осені серед учнів 4-х класів.

Систематично проводиться робота з органами учнівського самоврядування

- створено групи «Лідери» та «Президентська рада» у Вайбер;

- проведено три онлайн зустрічі з лідерами класів.

Шкільний хор «Срібні дзвіночки» під керівництвом Шерстньової Лідії Миколаївни взяв участь в обласному конкурсі патріотичної пісні «Червона калина».

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДОМ

Для користувачів шкільної бібліотеки в читальній залі оформлено книжкову виставку «СНІД: подумай про майбутнє і обери життя» та відео-перегляд про СНІД.

«СНІД. Знати, щоб жити»

Книжкові виставки та перегляди літератури

9 листопада День української писемності та мови

День Української писемності та мови не просто державне свято. Це свято нашої мови, день, який неможливо пропустити! У цей день також вшановують пам’ять Нестора-літописця. Шкільна бібліотека оформила відкритий перегляд літератури «Українське слово проситься до тебе», де представлені скарби української мови: книжкові видання про історію української мови, вислови відомих діячів про її красу. Для кожного народу дорога його мова. Для нас найближчою і найріднішою є українська… Саме їй і присвячена відео презентація.

Незважаючи на дистанційне навчання, здобувачі освіти привітали педагогів з Днем працівника освіти: учні 11-А класу створили онлайн-привітання, батьківська громадськість організувала фотозону, а учні 1-4 класів подарували учителям свої «Осінні фантазії».

У жовтні для учнів 1- 4 класів було організовано ряд виховних заходів:

1.Благодійна акція до Всесвітнього дня захисту тварин «Нагодуй пухнастика».

2.Конкурс малюнків «Вітаємо наших захисників та захисниць» до Дня захисника України.

3.Виставка малюнків «Золота осінь».

Заходи щодо проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського тижня у 2021/2022 н.р.

№з/п Назва заходу Дата, час та місце проведення,клас Відповідальні особи
1. Інформаційна перерва «Розвиток олімпійського руху в роки незалежності України».
20.09.2021 р.
09.40
Педагог-організатор
Шевчук Ю.В.
2. Конкурс малюнків до Дня фізичної культури і спорту 2-4 кл.
До 01.10.2021р.
Шевчук Ю.В.,
Класоводи,
педагог-організатор Шевчук Ю.В
3. Спортивне свято та парад спортсменів
20.09.2021р.
08.00
шкільне подвір’я
ЗДВР Носко О.П.,
педагог-організатор Шевчук Ю.В.,
учителі фізичної культури
4. Змагання із футболу серед учнів 8-х класів.
22.09.2021р.,
14.00, шкільний стадіон
Вчитель фізичної культури Балабій В.М.
5. Змагання «COOL GAMES» серед учнів 2-х та 4-х класів.
16.09.2021р.
протягом тижня
Вчитель фізичної культури Нікульнікова Г.О.
6. Виховні години «Здоров’я дитини -багатство країни!» 1-11 класи До 01.10.2021р. Класоводи, класні керівники
7. Виховні години «Здоров’я дитини -багатство країни!» 1-11 класи протягом тижня Класоводи, класні керівники
8. Відеоперегляд на тему «Вони прославили Україну!» (для учнів 5-11 класів) До 01.10.2021р. Класні керівники 5-11 класів

Олімпійський тиждень

20 вересня у школі було проведено спортивне свято, присвячене відкриттю Олімпійського тижня. Відбувся парад спортсменів, також учні мали можливість ознайомитися із презентацією спортивних секцій ККСС «Олімп», із задоволенням переглянули виступи вихованців гуртків.

Мета даного заходу: популяризація здорового способу життя та залучення учнів до занять спортом. Адже, здоров’я людини саме у її руках!

20 вересня для учнів 5-х класів було проведено спільний захід Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області та 25 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївської області. Дітям нагадали правила безпечної поведінки вдома, у школі, у побуті та на дорозі, а також продемонстрували сучасну пожежну техніку та обладнання представника поліції.

21 вересня учні школи відзначали Міжнародний день миру

№з/п Назва заходу Дата, час та місце проведення,клас Відповідальні
1. Інформаційна перерва «Україна – мирна держава!»
21.09.2021 р.
1-11 класи
Педагог-організатор
Шевчук Ю.В.
2. Акція «Долонька миру»
21.09.2021 р.,
рекреація школи
5-6 класи
Шевчук Ю.В.,
класні керівники
5-6 класів
3. ІМайстер клас «Мир потрібен нам усім»
21.09.2021р.
4-і класи
Класоводи 4-х класів
4. Викладка літератури у шкільній бібліотеці «Міжнародний день миру»
20-21.09.2021 р.
1-11 класи
Шкільний бібліотекар
Мар’янова Л.В.

День Знань

У перший день вересня в школі відбулося найурочистіше шкільне свято - День Знань. На подвір’ї закладу зібралися учні, учителі та батьки. Цьогоріч школа відкрила двері для 73 першокласників. Присутніх привітала директор школи Супряга Тетяна Олександрівна. Першокласники отримали подарунки від почесних гостей та порухалися разом із улюбленими героями – Ляльками Лол. Для присутніх співала учениця 9-Б класу Нечитайло Єлизавета, продемонстрували свої вміння вихованці шкільного гуртка «Чирлідинг» та звичайно підготували номер учні-випускники 2021/2022 навчального року.

Ось і пролунала чарівна мелодія Першого шкільного дзвоника для учнів нашого закладу! Бажаємо їм міцного здоров’я, гарних оцінок, нових звершень та блискучих перемог!

Щороку у школі у третій четвер травня відзначаємо Всесвітній день вишиванки.

20 травня у школі відбулися заходи до Дня вишиванки:

- виховний захід для учнів 4-х класів «А над світом вишиванка цвіте»;

- музичні перерви «Вишиванка – код української нації!»;

- виховні години на тему «Мені сорочку мати вишивала…»;

- книжкова виставка « Жива традиція вишиванки».

Вишиванка - символ Батьківщини,

Дзеркало народної душі,

В колисанці купані хвилини,

Світло і тривоги у вірші.

Вишиванка - дитинча кирпате,

Що квітки звиває в перепліт,

Материнські ласки, усміх тата,

Прадідів пророчий заповіт.

Новини бібліотеки Скоро здавати підручники! Шановні класні керівники, батьки, учні!

Наближається кінець навчального року. Бібліотекар закликає вас подбати про підручники.

День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

8-9 травня – Україна традиційно вшановує День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сумна і важлива дата, яка має нагадати всім нам про необхідність збереження миру на планеті та недопустимість війни. На честь цього визначного дня бібліотека підготувала для читачів книжкову виставку «Перемога в серцях поколінь» та відео-презентацію. Представлені матеріали виставки, відео-презентації вкотре нагадують, що ми не маємо морального права забувати тих, хто поліг на фронтах Другої світової війни і здобував Велику Перемогу.

Шановні читачі!

26 квітня 2021 року виповнюється 35 років від найстрашнішої за наслідками катастрофи минулого тисячоліття. Чотири букви –ЧАЄС- стали символом трагедії, яка доторкнулася до мільйонів людей, накрила їх крилом безжалісної радіації, перетворюючи свої жертви на безпомічних людей. Біль Чорнобиля відгукнулася у серці кожного українця, назавжди залишаючи у пам’яті народній подвиг ліквідаторів, пожежників, експлуатаційного персоналу ЧАЄС, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, які тієї квітучої весни виявили високий патріотизм, зупиняючи ядерну катастрофу. Сьогодні увесь світ згадує та вшановує ліквідаторів, які захистили не лише Україну, а й все людство.

21 березня –Всесвітній день поезії

Запрошую ознайомитись з віртуальною виставкою до Всесвітнього дня поезії «Поезія – це свято, як любов».

9 березня відзначаємо день народження Тараса Шевченка, українського поета, художника, мислителя.

У школі відбулися заходи до цієї пам’ятної дати:

- участь учнів у ХХІІ конкурсі Шевченківської поезії «Заповіт»;

- інформаційна перерва «9 - березня – день народження Кобзаря»;

- тематичні читання «Всьому початком є любов!».

- виставка тематичної стіннівки «Незабутня спадщина Тараса Шевченка»;

- перегляд літератури «Велич Тарасового слова».

Попри час, Шевченко незабутній. У чому криється цей феномен, ця дивна незбагненність? У живому щирому слові Тараса, що іноді бринить як струна, а іноді подібне до гострого важкого меча. Це вірне слово живе у душі кожного українця!

Перше знайомство з бібліотекою

Бібліотечний урок «Знайомство з бібліотекою» провела бібліотекар Мар’янова Л.В. Учні 1-А, 1-Б кл. Нової української школи разом з класоводами Мазур С.А., Нестеренко І.В. завітали до шкільної бібліотеки. Маленькі читачі дізналися про походження слова «Бібліотека», про цікаві книги, які є у бібліотеці. Бібліотекар цікаво розповіла про правила поведінки читачів у бібліотеці, про правила поводження з книгою. З метою зацікавити юних «читайликів» до бібліотеки, прищепити любов до книги з дитинства, була проведена казкова вікторина. Діти залюбки відгадували цікаві загадки, вікторини. Давали відповіді на запитання бліц-турніру.

Учні 1-А кл. подарували цікаві, сучасні книги.

Щиро дякую вчителю, батькам та читачам.

150 років від дня народження Лесі Українки

Шкільний бібліотекар Мар’янова Л.В. разом з учителем української мови та літератури Сємчевою В.М. провели тематичну годину «Берегиня українського народу». Бібліотекар ознайомила учнів з творчою спадщиною поетеси – зібранням творів шкільної бібліотеки. Шестикласники прочитали вірші Лесі Українки та переглянули відеофільм «Геніальна Дочка Прометея» про життя та дитинство найкращої поетеси України.

До Дня Святого Валентина учнівським самоврядуванням було ініційовано проведення таких заходів:

- поштова скринька до Дня святого Валентина;

- оформлення фотозони;

- тематичні читання «Всьому початком є любов!».

Проведені заходи виховують у підлітків почуття колективізму, відповідальності за доручену справу та вміння працювати в команді.

День рідної мови

«Мова – душа народу!» - саме під таким гаслом пройшов день напередодні 21 лютого – Дня рідної мови у нашій школі. Учні протягом дня читали вірші про українську мову, відбулися тематичні уроки, виховні години, урок-презентація у шкільній бібліотеці та книжкова виставка «О, слово рідне, мово рідна!».

Мета проведених заходів - донести учням інформацію про заснування Міжнародного дня рідної мови, викликати бажання вивчати українську мову, милуватися її красою; прищеплювати і розвивати почуття патріотизму, національної гордості за мову,за тих, хто передав нам у спадок цей неоціненний скарб; виховувати любов до рідної мови, бажання досконало її знати.

15 лютого у нашій країні відзначають скорботний День пам’яті воїнів-афганців. До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав було проведено ряд заходів з метою інформування учнів про подвиг і мужність воїнів та тяжкі наслідки війни.

№з/п Назва заходу Дата, час та місце проведення,класи Виконавці(посада, П.І.Б.) Відмітка про виконання
1. Виховні години «Герої поруч з нами»
8-15.02.2021 року,
класні кімнати
9 -11 класи
ЗДВР Носко О.П.,
класні керівники
виконано
2. Тематична викладка літератури «Події Афганістану: сучасний погляд»
10-15.02.2020 року,
шкільна бібліотека,
1-11 класи
Шкільний бібліотекар Мар’янова Л.В. виконано
3. Інформаційна перерва «Афганська війна – як це було?»
15.02.2021року,
рекреація школи
8-11 класи
Педагог-організатор Шевчук Ю.В. виконано
4. Перегляд документального фільму «Чужа та непотрібна війна: спогади учасників Афганської війни | Невигадані історії»
До 15.02.2021 року,
10-11 класи
Педагог-організатор Шевчук Ю.В. виконано

Заходи щодо проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського тижня в рамках відзначення Дня фізичної культури і спорту у 2020/2021 н.р.

№з/п Назва заходу Дата, час та місце проведення Відповідальні особи
1. День інформування «Значення спорту в житті людини»
07.09.2020 р. Протягом дня
5-і класи
Педагог - організатор Шевчук Ю.В., вчителі фізичної культури.
2. Конкурс малюнків до Дня фізичної культури і спорту (2-4 кл (у класах))
До 11.09.2020р.
Класоводи 2-4 класів
3. Змагання з футболу
09.09.2020р.,
14.00, шкільний стадіон
Вчитель фізичної культури Балабій В.М.
4. Змагання з «Cool Games» (9-А клас), (9-Б клас)
09.09. 2020р. 10.00 год
10.09. 2020р. 14.55 год
шкільний стадіон
Вчитель фізичної культури Нестеренко С.М.
5. Змагання «Веселі старти» (5-Аклас),(5-Б клас)
10.09.2020р., 12.05 год
10.09.2020р., 12.05 год
шкільний стадіон
Вчитель фізичної культури Нікульнікова Г.О.
6. Виховні години «Ціннісне ставлення до себе і свого здоров’я» 1-11 класи
протягом тижня
Класоводи, класні керівники

Олімпійський тиждень вчителя фізичної культури Балабій В.М

Олімпійский тиждень вчителя фізичної культури Нестеренко С.М

Олімпійский тиждень вчителя фізичної культури Нікульнікової Г.О.

Конкурс малюнків до Дня фізичної культури і спорту (2-4 кл.)

До Дня козацтва та Дня Захисника України відбулися такі заходи:

змагання з кульової стрільби із пневматичної гвинтівки у рамках щорічного турніру з військово-прикладних видів спорту на кубок пам’яті воїнів АТО імені Сергія Горобця;

виставка малюнків «Вітаємо захисників!»;

виховний захід «Козацькі розваги «Ми родом з України».

Незважаючи на карантинні заходи, наші учні готувалися до Дня працівників освіти. У школі відбулися такі заходи:

Презентація класних колективів «Знайомтеся! Це наш клас!»

Виставка виробів з природного матеріалу «Осінній дивограй»

Виставка екзотичних кімнатних рослин (від вчителя біології Савети О.В. та учнів 7-В класу)

9 вересня відбулася вікторина для учнів 4-А класу на тему «Чи вмієш ти навчатися в умовах карантину?». Найкращі знання продемонстрували учні ІІ команди, за що були нагороджені грамотою

11 вересня для учнів 9-А класу було проведено гру «Правда чи міф?» (факти про розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19)

З 14 по 21 вересня у школі відбулися виховні заходи до Міжнародного дня миру:

конкурс малюнків «Мир очима дітей» для учнів 2-4 класів;

виховний захід «Світу – мир!» для учнів 9-11 класів;

учні 5- 8 класів створили колаж «Діти за мир!»;

майстер-клас з виготовлення символів миру для учнів 1-А класу.

16 вересня учні вечірньої школи зустрілися з представниками «Южноукраїнського бюро правової допомоги» та інспектором ювенальної превенції Южноукраїнського відділку поліції. Під час бесіди вихованці дізналися про роботу Южноукраїнського бюро правової допомоги, про відповідальність за здійснення протиправних дій та проявів булінгу.

До Дня пам’яті героїв Крут

29 січня в читальному залі для всіх користувачів бібліотеки представлена виставка «Пам’ятай про Крути» про юнаків-героїв, які поклали своє життя заради світлого майбутнього нашого народу. Матеріали знайомлять читачів з спогадами учасників бою під Крутами 29 січня 1918 року, життям видатних особистостей доби Української революції. Метою виставки було донести до користувачів бібліотеки, що подвиг молодих людей навічно ввійшов до літопису боротьби за незалежність, як одне із свідчень незламності духу українського народу, його вічного прагнення до волі і справедливості.

22 січня – День Соборності України

До Дня Соборності у школі було проведено цикл виховних годин. Учні поглибили свої знання про історію виникнення дати та ознайомилися з фактами про Україну. Класовод 3-Б класу Мазуркевич Т.І. у цікавій формі повідомила дітям про основні події 1917-1921 років, використавши яскраві ілюстрації та відео. Це дало можливість учням краще усвідомити поняття «незалежність», «єдність» та «соборність».

День Соборності України – свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. У шкільній бібліотеці розгорнута виставка «На шляху до Соборної України». На ній представлено книги про історію та сьогодення нашої Батьківщини.

З 23-24 грудня відбулася виставка ялинок, виготовлених своїми руками. Найактивнішими учасниками були учні 4-Б, 4-А та 3-Б класів.

З 18 по 23 грудня у школі відбулися розважальні заходи до новорічних свят та Дня Святого Миколая.

Для учнів початкової школи учні 8-А класу та класний керівник Шерстньова Л.М. приготували театралізоване дійство-привітання до Дня Святого Миколая та учні 10-А класу провели новорічний ранок «Зимова казка».

Для учнів 5-8 класів відбулася конкурсно-розважальна програма «Новий рік на порозі!».

Старші учні школи провели для 10-11 класів конкурсно-розважальну програму «Міс Кришталевий черевичок!».

4 грудня для першокласників педагог-організатор Шевчук Ю.В. підготувала та провела чудове свято «Посвята в першокласники». До дітей завітали казкові персонажі, підручники. Батьки приготували смачну кашу, яку діти із великим задоволенням скуштували і стали «однокашниками».

14 грудня Україна відзначає День вшанування учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС. Завдяки самовідданості ліквідаторів, багато з яких заплатили за це життям і здоров’ям, аварія була локалізована. Їхній подвиг неможливо переоцінити – як не можна переоцінити майстерність перевірені часом. Ми не маємо права забути про самопожертву ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які пройшли через кола ядерного пекла. Багато з цих людей не дожили до теперішніх днів, задля збереження життя і здоров’я майбутніх поколінь. До цієї дати в бібліотеці оформлено книжкову виставку «Пропусти Чорнобиль крізь серце своє».

З учнями 3-В класу проведено презентацію «А думка людська пам’ятатиме Вас… (до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС)». Діти ознайомилися з подіями того дня, як сталася страшна трагедія, з іменами пожежників.

Книга приходить до кожного з нас у дитинстві. І тому дуже важлива перша зустріч дитини з книгою. Сьогодні на зустріч з книгою завітали учні 1-А, 1-Б, 1-В класів. Для дітей було організовано пізнавально-оглядову екскурсію «Бібліотека – дім твоїх друзів». Бібліотекар ознайомила з книжковими та тематичними виставками, що представлені в бібліотеці. Також бібліотекар розповіла учням про основні поняття бібліотека, формуляр, стелаж. Першокласники засвоїли правила користування книгою. Діти, які побували на екскурсії, мали змогу записатися до бібліотеки і стати її читачем. По завершенню заходу діти отримали буклети «Пам’ятка юному читачеві».

Щороку 10 грудня святкують Міжнародний день прав людини. Це свято було засноване 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Двома роками раніше ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, яка стала першим міжнародним документом, в якому були чітко сформульовані положення про права людини. З цієї нагоди в бібліотеці оформлено книжкову виставку «Знай закони – знай права». Мета цієї виставки допомогти учням зрозуміти взаємозв’язок між моральними і правовими нормами, виховувати справжніх громадян нашої держави.

З 18 по 22 листопада учні та педагогічний колектив школи приєдналися до благодійної акції «Гвардійська родина – тобі, Україно!». Зібрані подарунки передали постраждалим у ході бойових дій жителям Луганської та Донецької областей до Дня Святого Миколая.

З 2 по 4 жовтня учні та педагогічний колектив школи долучилися до проведення « ІІ Всеукраїнського уроку доброти », присвяченого Всесвітньому дню захисту тварин.

За результатами даного заходу школа отримала електронний сертифікат учасника встановлення Національного рекорду України «Найбільша кількість уроків добра».

Також за велику кількість проведених уроків наша школа отримала настільну освітньо-пізнавальну гру «Happy paw» від БФ "Щаслива лапа" та ТМ «Purina».

З нагоди Дня Гідності і Свободи 21 листопада бібліотека підготувала для користувачів перегляд літератури «Герої небесної сотні» , на сторінках якого представлені події зими 2013-2014 років, імена героїв «НебесноЇ сотні» , кращі світлини Революції.

До Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів в бібліотеці для читачів організовано тематичний перегляд «Дзвони пам’яті» який знайомить читачів з документами про страшну правду Голодомор 1932-1933 років.

З А Х О Д И щодо відзначення Дня української писемності та мови у 2019/2020 н.р. в Южноукраїнській загальноосвітній школі І-Ш ступенів №2

№з/п Назва заходу Дата,місце проведення,класи Виконавці
1. Раптівка «Моє слово українською».Читання улюблених віршів
08.11.2019 р.
каб.302
5-і класи
Учителі української мови та літератури
2. Тематична викладка літератури у бібліотеці «Мова – це глибина тисячоліть»
08.11.2019 р.
шкільна бібліотека
1-11 класи
Шкільний бібліотекар Мар’янова Л.В.
3. Випуск тематичної стіннівки «9 листопада-День української писемності та мови»
08.11.2019 р.
1-11 класи
Інформаційний центр учнівського самоврядування
4. Тематична година «Шануйте рідне слово»
08.11.2019 р.,
шкільна бібліотека
6-і класи
класні керівники 6-х класів, шкільний бібліотекар Мар’янова Л.В.
5. Вікторина «Знавці української мови та літератури»
08.11.2019 р.
каб. 101
учні 3-іх класів
ЗДВР Носко О.П., класоводи 3-іх класів
6. Інформаційна перерва «Мова єднає українців»
08.11.2019 р.
1-11 класи
Педагог-організатор Шевчук Ю.В.
7. Відкритий урок української літератури Т.Г.Шевченко «Заповіт»
08.11.2019 р.
каб. 312
7-Б клас
Учитель української мови та літератури Чита Г.І.
8. Сімнадцятий всеукраїнський радіодиктант національної єдності
08.11.2019 р.
каб. 313
11-А клас
Учитель української мови та літератури Ляпало Л.П.

13 листопада 2019 року на базі Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 було проведено семінар – практикум учителів початкових класів та вихователів ДНЗ № 3 з питання «Проблема наступності між дошкільною і початковою освітою та вихованням ».

Методист міського управління освіти Кидюк Лариса Іванівна презентувала присутнім результати моніторингових досліджень щодо реалізації наступності дошкільних закладів та початкової школи міста. Вона підкреслила, що головною умовою забезпечення наступності у вихованні та навчанні – є спрямованість педагогічного процесу дошкільного навчального закладу і початкової школи на подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток.

text-indent

Логічним продовженням семінару став майстер-клас, які провели вчителі початкових класів Коваль Ольга Іванівна та Ківачук Людмила Петрівна, метою якого було відпрацювання практичних навичок, спрямованих на всебічний розвиток дитини з використанням різних прийомів та форм роботи, підвищення професійного рівня та обміну педагогічним досвідом учасників семінару.

text-indent

Учасники семінару активно залучалися до спілкування, співпрацювали під час виконання практичної роботи, ділилися своїм безцінним досвідом роботи. Дуже велика вдячність всім учасникам заходу за їх професійний внесок у командний результат, за теплу і доброзичливу атмосферу, за плідну працю. Зустріч пройшла у творчій атмосфері, присутні отримали багато корисної інформації, яку зможуть використати у своїй роботі.

Щорічно в школі проходить акція «Подаруй бібліотеці книгу!».

Щиро вдячна учням 2-А класу вчитель Курєнкова Л.І., які відгукнулися на цей заклик і подарували бібліотеці цікаві книги. Дякую Вам, що допомагаєте в поповненні та збагаченні книжкового фонду бібліотеки.

text-indent

15 листопада в шкільній бібліотеці проведено захід до Міжнародного дня толерантності.

Подорож країною Толерантності «Сонце всім однаково сяє» з 4 В класом. Діти відправились в цікаву подорож країну добра, місто чарівних слів, терпимість, дружба. Учні розгадали кросворд та склали квітку толерантності. На кожну пелюстку квітки були написані слова, які підходили до слова толерантність.

text-indent

Розпочався цьогорічний Всеукраїнський місячних шкільних бібліотек під гаслом:

«Бібліотека Нової української школи - простір для освітніх можливостей кожного учня»

Бібліотекар школи провела тематичну годину «Шануймо рідне слово» до Дня української писемності та мови. Учні 5-А та 6-В класів збагатили свої знання про історію письма, розвиток писемності Київської Русі, історію виникнення свята «День української писемності та мови». З матеріалів книжкової викладки«Мова – це глибина тисячоліть» діти дізналися про витоки нашої мови, її місце серед слов’янських мов, почули щирі слова любові і вдячності до неї. Взяли участь у мовній вікторині «У рідному слові велика сила» та пригадали прислів’я та приказки про слово. Діти із захопленням відповідали на запитання вікторини. Це було цікаво та весело.

17 та 23 жовтня шкільна бібліотека провела інтелектуальну гру «Бібліографічний калейдоскоп з учнями 5Б та 3Б класів». В ході гри учні згадали все, що знають про книгу і бібліотеку. Змагались команди: «Читайлики» та «Всезнайки» . Учасники підготували привітання, приймали участь у конкурсах «Книжкове лото» , «Казки й казкарі», «Літературознавчий», «Бібліотека», «Чарівна скринька». Діти із захопленням відповідали на запитання вікторини. Це було цікаво та весело.

Минулого тижня в бібліотеці пройшов день бібліотворчості «Читаємо, малюємо, граємо». Діти із задоволенням малювали, відповідали на запитання вікторини, знайомились із цікавими книгами.

До Дня українського козацтва. Дня захисників Вітчизни в бібліотеці оформлено книжковий перегляд тематичної літератури «Козацька слава України»

Бібліотечний урок-презентація «Книга змінює світ» відбувся в 3-А класі.

Учні дізналися про історію виникнення книги, правила поводження з книгою, прочитали вірші та прислів’я про книгу, відповіли на питання запропонованої вікторини.

Огляд книжкових викладок «Нові книги, нові зустрічі, «Довідкові видання»

Книжкова поличка «Захисту просять тварини» (до Всесвітнього дня захисту тварин)

Навчальний рік 2019/2020 розпочався Святом Першого дзвоника.

Учні вітали один одного, вчителів та батьків. Це чудове свято стало особливим для першокласників та учнів 11-х класів.

Бажаємо всім учням наснаги, терпіння, креативності та нових досягнень у новому навчальному році.

text-indent

День фізичної культури

В Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 з 9 по 13 вересня було проведено заходи у рамках Олімпійського тижня.

9 вересня

Для учнів школи було проведено інформаційну хвилинку на тему «Всеукраїнський Олімпійський тиждень». По шкільному радіо учнів ознайомили з історією виникнення цього свята та з планом проведення Олімпійського тижня в школі.

У середу 11 вересня

Відбулося свято, присвячене відзначенню Дня фізичної культури. На лінійку були запрошені тренери ККСС « Олімп» Мітченко Г.Ф, ДЮСШ – Тімашков Ю.Ю., дженсен- кай карате Вітковський В.О. та Григоренко А.Г, а також начальник відділу управління молоді, спорту та культури Шикерська А.О. Гості привітали учнів школи із Днем фізичної культури та спорту і пропагували здоровий спосіб життя, також провели агітаційну роботу щодо залучення школярів до своїх секцій. Учні нашої школи, що мають досягнення у спорті пройшли парадом. До уваги присутніх були представлені виступи вихованців спортивних гуртків та секцій. Особливо захопив школярів виступ нашої шкільної групи підтримки, що стала переможцем Всеукраїнського етапу конкурсу шкільних груп підтримки «Junior – Z». Учні 11- Б класу запросили всіх присутніх на святі приєднатися до раптівки «Рух – це життя!».

Протягом тижня

Вчителі фізичної культури проводили масові заходи із залученням учнів школи та щоранкову раптівку «Зранку всі по розпорядку – ми виходимо на зарядку».

З 11 по 13 вересня

Відбулися змагання із настільного тенісу «Краща ракетка школи». Переможцями стали Буркун Андрій (7-Б клас) та Новіцький Андрій (8-А клас).

У четвер 12 вересня

У спортивній залі школи відбулися змагання «Олімпійське лелеченя» (для 5-х класів). Переможцями стали учні 5-Б класу. Також, класоводи 1-4 класів та класні керівники 5-11 класів протягом тижня провели виховні години «Здоров’я дитини - багатство родини!». А учнівське самоврядування 11-Б класу випустило стіннівку «Олімпійський рух в Україні».

text-indent

До Всесвітнього дня миру 18 вересня відбулася акція «Ми за мир». Учні виготовляли долоньки, писали на них побажання для учнів школи та всіх українців і прикріпили до стенду. 19 вересня о 8.00 (для учнів початкової школи) та 9.00 ( для учнів 5-8 класів) на подвір’ї школи пройшов флешмоб «За мир на всій Землі».

text-indent

Протягом тижня з 30 вересня по 4 жовтня відбулися заходи до Дня працівників освіти та до Всесвітнього дня захисту тварин. До Дня працівників освіти 3 та 4 жовтня пройшла виставка квіткових композицій «Любим учителям!», конкурс стіннівок «Знайомтеся - це наш клас!» та святковий концерт.

text-indent

У рамках Тижня доброзичливого ставлення до братів наших менших (до Всесвітнього дня захисту тварин) відбулася акція «Цікаво про тварин», єдиний «урок доброти» для учнів 1-11 класів, благодійна акція «Твори добро», майстер-клас «Моя улюблена тваринка (учні обирали гіпсову заготовку тваринки, розфарбовували її та забирали на пам'ять). У результаті акції «Твори добро» було зібрано кошти у сумі 350 грн, на які було придбано корм для тварин та передано до Южноукраїнського міського притулку.

text-indent

Вітаємо учнів та учителів, переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів!!!

  1.Усатюка Андрія, учня 9-А класу

  ІІ місце – географія, учитель Гоцуляк В.М.

  ІІ місце – хімія, учитель Сташкова В.М.

  2.Шкурупія Віталія, учня 10-Б класу

  ІІ місце – хімія, учитель Сташкова В.М.

  ІІІ місце – математика, учитель Костюченко Т.М.

  3.Вовченко Єлизавету, ученицю 8-А класу

  І місце – хімія, учитель Сташкова В.М.

  4.Старікова Всеволода, учня 11-А класу

  ІI місце – хімія, учитель Сташкова В.М.

  5.Диновського Антона, учня 4-А класу

  ІI місце – українська мова, учитель Коваль О.І.

  Дані учні отримують матеріальне заохочення

  (наказ управління освіти Южноукраїнської міської ради від 22.05.2019 № 290)

  за І місце – 1000,00 грн.

  за ІІ місце – 700,00 грн.

  за ІІІ місце – 400,00 грн.

  Вітаємо!!!

Свято талантів

text-indent

24 квітня 2019 року в Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 відбувся традиційний захід - «Свято талантів». Метою даного заходу є відзначення обдарованих і здібних дітей, які мають високі досягнення в олімпіадах, конкурсах та творчих проектах. Ці учні проявили себе і гідно відстояли честь школи, стали переможцями, призерами або були активними учасниками шкільного життя протягом навчального року. Участь в олімпіадах, конкурсах та проектах – це щоденна робота на уроках і після уроків, в школі і вдома, з досвідченими вчителями і самостійно. Ми виказуємо шану юним обдарування, що ступили на цей тернистий шлях за покликанням душі, за внутрішнім бажанням зробити більше, ніж того вимагає шкільна програма. Піднятися на вершину слави допомогли здібним учням як особистісні якості: наполегливість, жага знань, уміння сконцентруватись, так і постійна допомога та підтримка справжніх фахівців своєї справи, наших талановитих вчителів. «Свято талантів» – це свято вшанування переможців, свято її величності Науки, свято Таланту. Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 є ким пишатися, ми маємо потужний потенціал творчої та обдарованої молоді! У 2018/2019 навчальному році учні нашої школи посіли 50 призових місць у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, 6 призових місць у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, 35 призових місць у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських творчих конкурсах та проектах.

Переможцям нашим - найкращі побажання!

Розвивайтеся, дерзайте, геніями виростайте,

Будьте першими в науці і високими душею,

Хай талант Ваш розквітає під щасливою зорею!

20 лютого 2019 року в Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 відбулося засідання загальношкільного батьківського комітету

text-indent

20 лютого 2019 року в Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 відбулося засідання загальношкільного батьківського комітету (за участю 39 голів батьківських комітетів) на якому було представлено презентації двох шкільних проектів «Нова система озвучування у школі – шлях до комунікації та взаємодії» та «Сучасне обладнання для шкільного кабінету біології» з метою участі у грантовому конкурсі, який організував Фонд громади міста Вознесенська за ініціативи депутата Миколаївської обласної ради Невеселого В.В. Батьківська громадськість разом з педагогами школи підтримали проекти та підтвердили актуальність і важливість реалізації даних проектів для закладу освіти.

З А Х О Д И щодо відзначення Міжнародного дня рідної мови в Южноукраїнській загальноосвітній школі І-Ш ступенів №2

№з/п Заходи Відповідальна особа Дата,місце проведення,клас
1. Відеоперегляд«Цікаві факти про українську мову» Педагог-організатор Шевчук Ю.В. 09.40 21.02.2019 р.
2. Виховні години «Своє люблю і знаю!» Класні керівники 5-11 класів Протягом дня 21.02.2019 р.
5-11 класи
3. Інформаційний захід для учнів 2-4 класів «Мово моя, материнська!» ЗДВР Носко О.П., педагог-організатор Шевчук Ю.В.,учнівське самоврядування 7-А класу 08.55.-10.00 21.02.2019 р.
2-4 класи
4. Випуск тематичної стіннівки «День рідної мови» Члени інформаційного центру учнівського самоврядування. 21.02.2019 р.
1-11 класи
5. Диктант з української мови «Рідна мова» Класовод 4-А класу Коваль О.І. 21.02.2019
4-А клас
6. Відкритий урок української мови «Правопис складних прикметників» Вчитель української мови Чита Г.І. 12.00 21.02.2019р.
6-Б клас
7. Раптівка «Моє слово українською» Вчитель української мови Ляпало Л.П. 12.00 21.02.2019 р.
8-Б клас

Зірки на сцену!

text-indent

З 4.02.2019 року по 07.02.2019 року у школі відбувся відбірковий тур конкурсу «Зірки на сцену!». Даний захід було проведено з метою підтримки і розвитку талантів дітей, сприяння їх творчій самореалізації; підвищення художнього і виконавського рівня учасників, розвитку художньо-естетичного смаку та виявлення обдарованих дітей.

Доброта врятує світ!

text-indent

В Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 відбулася благодійна акція до Дня спонтанного прояву доброти.

У рамках даної акції було зібрано солодощі, книги, настільні ігри для вихованців КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради»

У п’ятницю активні учні школи разом із психологом Мікітіною С.В. відвідали наймолодших вихованців закладу та передали їм подарунки.

Святкування Дня спонтанного прояву доброти в Україні поки проводиться практично непомітно, оскільки про нього мало хто знає. Суть свята полягає у безкорисливому і безмежному прояві доброти стосовно всіх оточуючих. Справжня доброта не повинна чекати похвали або подяки. Головна нагорода за доброту людини - радість інших людей. Залишатися добрим – це не слабкість, це велика сила, яка допомагає вижити, залишитися людиною і зберегти в собі найкращі й потрібні якості характеру.

Під час проведення благодійної акції наші учні мали можливість згадати про істинні цінності життя і про те, що доброта здатна зцілити від душевних мук і недуг кожного, хто її проявляє. Діти зрозуміли, що проявляти добрі наміри у всіх своїх діях повинна кожна людина. Адже, саме доброта врятує світ!

Протягом листопада – грудня в Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 проведено місячник з безпеки життєдіяльності.

У рамках даного місячника було проведено бесіди та лекції з питань безпеки життєдіяльності, організовано екскурсію до підрозділу пожежно-рятувальної частини ДСНС України у Миколаївській області, проведено виставку плакатів на тему «Правила поведінки у небезпечних ситуаціях», тощо.

9 листопада учні школи відзначили День української писемності та мови

Для учнів третіх класів було проведено вікторину знавців рідної мови, найактивніших було відзначено та нагороджено міні-призами

Учні школи переглянули навчальне відео про виникнення української писемності

Восени вся країна відзначає чудове професійне свято вчителів «День працівника освіти». Учнівський колектив нашої школи також вітав своїх наставників.

З 1 по 5 жовтня пройшла виставка плакатів «Знайомтесь – це наш клас!»

4 та 5 жовтня відбулася виставка виробів з природного матеріалу «Осінній дивограй», присвячена Дню працівників освіти

5 жовтня вчителів вітали з самого ранку: урочиста зустріч учнями 11-А класу на порозі школи, день учнівського самоуправління та чудовий концерт

Добро починається з тебе!

Одним із головних завдань школи є виховання у дітей доброти, милосердя, вміння співчувати, бажання допомогти тим, хто потрапив у складну ситуацію. Особлива увага приділяється формуванню гуманного ставлення до братів наших менших..

4 жовтня відзначають Всесвітній день тварин. В Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 в цей день було проведено ряд заходів на дану тематику: єдиний урок доброти, на якому учні дізналися про особливості утримання тварин у цирках, зоопарках, переглянули навчальне відео, навилися розуміти знаки, які подають нам тварини та правильно на них реагувати; також учні початкової школи малювали своїх домашніх улюбленців та розповідали про них своїм однокласникам, а учні 9-10 класів писали твір-есе про гуманне ставлення до тварин.

Завдяки проведеній роботі, кожен учень зміг долучитися до відзначення Всесвітнього дня тварин, стати трішечки добрішим, відповідальнішим, милосерднішим. Адже кожна людина повинна розуміти, що добро починається саме з неї!

1 вересня 2018 року відбулося свято

Першого дзвоника

Виступи казкових героїв, запальні танці, веселі пісні лунали на шкільному подвір’ ї

Новий 2018/2019 навчальний рік pозпочався!

26 грудня відбулось засідання педагогічної ради на тему : "Розвиток творчої особистості класного керівника"

26 грудня відбулось засідання педагогічної ради на тему : "Розвиток творчої особистості класного керівника"

26 грудня відбулось засідання педагогічної ради на тему : "Розвиток творчої особистості класного керівника"

У вересні 2017 р. відбулося ряд заходів різних напрямків : Протягом тижня 25-29.09.2017 р.

Виставка творчих робіт «Знайомтеся – це наш клас!»

Виставка виробів з природного матеріалу «Осінній дивограй»

У школі відбулося ряд заходів до Дня Захисника України та Дня українського козацтва.

Протягом тижня 9.10.2017р. - 13.10.2017р. учні зустрічалися з учасниками АТО та членами міського козачого формування.

12.10.2017 Виховний захід для учнів 5-х класів «Козацькі розваги». П’ятикласники пройшли ряд випробувань, продемонструвавши неабияку спритність та винахідливість, за що були нагороджені почесними грамотами у номінаціях « Найкреативніші», «Найвинахідливіші» та «Найспритніші».

13.10.2017 Відбувся спільний захід із військовою частиною 30/44. На «уроці мужності» учні дізналися про видатних людей військової частини 30/44, про важливість і престижність служби у збройних силах України, переглянули виставку зброї та військової техніки.

16 листопада 2017 року відбувся захід «Посвята в першокласники». Свято підготувала і провела педагог-організатор Шевчук Юлія Валентинівна. Учні, батьки та вчителі змістовно та весело провели час, разом співали, відгадували загадки та виконували завдання. На завершення заходу першокласники їли кашу з «однокашниками».

14 грудня в Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 відбувся виховний захід для учні 3-Б класу на тему «Талановиті люди рідного краю. Презентація книги Валентини Тищенко «Веселкове намисто». Даний захід навчив дітей відчувати красу поетичного слова, розвивав спостережливість, творчу уяву, виховував любов до поезії. Учні з великим захопленням спілкувалися з поетесою, читали її вірші, розгадували загадки.

З 18 по 22 грудня 2017 року у школі відбулися заходи до Дня святого Миколая, новорічні ранки і конкурсно-розважальна програма для старшокласників.

9 лютого 2018 р. на базі Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 відбувся семінар з виховної роботи на тему «Сенсаційні відкриття у вихованні». У програмі семінару: доповідь методиста комунальної установи «Консалтингово - методичний освітній центр» Кравченко Наталії Василівни; майстер-клас «Зимове розмаїття ідей» провела заступник директора з виховної роботи ЮЗШ №2 Носко Олена Петрівна ; концерт-блискавку підготувала педагог-організатор ЮЗШ №2 Шевчук Юлія Валентинівна. На семінарі були присутні: директор комунальної установи «Консалтингово - методичний освітній центр» Маленька Любов Михайлівна, заступники директорів з виховної роботи та педагоги-організатори шкіл та гімназії, адміністрація ЮЗШ №2. Мета проведення даного семінару - довести, що тільки творчий педагог може виховати креативну, життєво-компетентну особистість, яка успішно саморелізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, тому головним завданням школи є створення умов для розвитку особистості учня, виховання патріота та інноватора, здатного у майбутньому, можливо, змінити долю своєї держави.

7 березня відбувся святковий концерт, присвячений 8 Березня.

16 березня педагог-організатор школи Шевчук Ю.В. підготувала та провела виховний захід для учнів початкової школи в рамках тижня, присвяченого дню народження Т.Г.Шевченка на тему «Уклін тобі, Кобзарю!»