Звіт директора Южноукраїнської загальноосвітної школи І-III ступенів №2 за 2020-2021 н.р.

Відповідно до функціональних обов’язків та на підставі Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178, керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Статутом школи та чинними нормативно – правовими документами в галузі освіти представляю Вашій увазі звіт про діяльність директора Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Южноукраїнської міської ради Миколаївської області за 2020-2021 навчальний рік.

У своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення в школі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

Потужну державу і конкурентноздатну економіку створює згуртована спільнота творчих особистостей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Така особистість, її громадянська позиція, моральні якості, соціальні контакти формуються під час першої системної самостійної діяльності – упродовж навчання. Тому центральну роль у вихованні громадянина, який є особистістю, патріотом та інноватором, має виконувати система загальної середньої освіти – Нова українська школа. Вона має не просто реагувати на зміни, які відбуваються у суспільстві – вона має стати авангардом, рушійною силою цих змін.Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти. Освітня стратегія освіти школи спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, створення сучасного освітнього середовища, підвищення якості освітніх послуг, орієнтованих на учня, з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, міської громади, стану соціально-економічного розвитку міста Южноукраїнськ, запитів громадян і потреб держави. Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

У 2020-2021 навчальному році Южноукраїнська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №2 здійснювала свою діяльність відповідно до ст.53 Конституції України, Закону України «Про освіту», працювала відповідно Закону України «Про повну загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, Державних санітарних норм влаштування та утримання ЗЗСО та організації освітнього процесу , інших нормативно-правових документів, які регламентують роботу закладу загальної середньої освіти. Протягом навчального року заклад працював в умовах запровадження карантинних заходів, було розроблено Тимчасовий порядок організації освітнього процесу на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19) відповідно до Постанови головного державного санітарного лікаря України № 50.

На перше вересня 2020 року у школі нараховувалося 29 класів (що на 3 класи менше ніж у попередньому навчальному році), в них 700 учнів. Два класи з вечірньою формою навчання, в них - 22 учні. Один клас з інклюзивною формою навчання (8-Б).
На кінець навчального року – 685 учнів, з них – 19 учнів у вечірніх класах.

Аналіз працевлаштування випускників 2019-2020 навчального року показав: з 43 випускників 9-х класів продовжують навчання в 10-му – 29 учнів (профіль філологічний, українська мова); у навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації – 2 учні, ПТНЗ, які надають загальну середню освіту – 10 учнів, 1 учень продовжує навчання в Польщі. З 39 випускників 11-х класів та 12 класу з вечірньою формою навчання у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації продовжують навчання 23 учні, І-ІІ – 5 учнів, ПТНЗ – 2, працевлаштовані – 6, не працевлаштовані – 3 (12 вечірній клас, повнолітні). За результатами ЗНО 2020 року заклад посів 25 рейтингове місце серед ЗЗСО Миколаївської області (рейтинг складено ресурсом Освіта.ua за результатами офіційного звіту Українського центру оцінювання якості освіти.

Результати успішності учнів за 2020-2021 навчальний рік наступні:
На високому рівні навчаються - 35 учнів (8 %, на 1 % менше ніж у попередньому році);
На достатньому - 146 (33 %, на 12 % менше ніж у попередньому році);
На середньому - 223 (50 %, на 9 % більше ніж у попередньому році);
На початковому - 36 (8 %, на 4 % більше ніж у попередньому році).

Випускників 11-го класу – 32.
Екстерн – 1, сімейна освіта – 2.
12 клас з вечірньою формою навчання закінчують – 12 учнів.
Випускників 9-х класів – 46.

За результатами 2020-2021 навчального року 30 учнів за високі досягнення у навчанні нагороджено похвальними листами. Двоє учнів 9-го класу отримають свідоцтва з відзнакою. Двоє випускників школи є претендентами на нагородження золотими та один – срібною медалями.

У 2020-2021 навчальному році в Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 працювали 53 педагогічні працівники (52– основні, 2- сумісників,). Троє педагогічних працівників перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Якісний склад педагогічного колективу наступний:
Спеціалістів вищої категорії - 30 (56 %)
Спеціалістів І категорії –6 (11 %)
Спеціалістів ІІ категорії – 7 (13 %)
Спеціалістів – 10 (18 %)
Педагогічне звання мають 20 учителів (35 % ), з них:
«Старших учителів» - 16 (30 %)
«Учителів методистів» - 4 (7 %)
Протягом 2020-2021 навчального року заклад був повністю укомплектований педагогічними кадрами.
Середній вік педагогічного колективу – 48 років. Наймолодшому – 23 роки. Пенсіонерів - 16. Обслуговуючий персонал школи нараховує – 45 працівників (у тому числі – 2 сумісників). Басейн «Дельфін» - 16 (у тому числі – 1 сумісник).
Протягом 2020-2021 навчального року було проведено 10 педагогічних рад. З них - три тематичні:
Листопад 2020 - «Як подолати порушення поведінки в сучасному освітньому просторі».
Березень 2021 р. – «Про сертифікацію вчителів початкових класів. Педагогічний патронаж»
Травень 2021 р. – «Роль базових предметів у майбутньому житті учня».
Заплановано ще -3.
Нарад при директорі – 14. Планових нарад з педагогічними працівниками – 7.
Згідно з річним планом роботи школи, педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою «Формування ключових та предметних компетентностей учнів у контексті реалізації оновлених програм та Концепції Нової української школи».

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. № 1473, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. № 1135, з метою активізації творчої професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення їхньої відповідальності за результатами своєї роботи, стимулювання первинної фахової освіти, розвитку творчої ініціативи та професійної майстерності педагогів у 2020-2021 навчальному році проведено атестацію 14 педагогічних працівників школи +2 (керівники, через управління освіти).

Прийнято рішення:
- відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» - 1 учитель;
- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1 учитель;
- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 2 учителі;
- відповідають займаній посаді – 1 педагогічний працівник.

Атестаційною комісією управління освіти Южноукраїнської міської ради прийнято рішення:
- відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 8 учителів;
- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2 учителям;
- відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - 4 учителів;
- присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 3 учителів;
- відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель методист» - 1 учитель.

Протягом 2020-2021 навчального року курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти пройшли 41 педагогічний працівник: (чотирьох тижневі – 1 учитель (150 годин), тижневі – 8 (30 годин), вибіркові модулі – 32 учителі (10 годин). При державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у місті Київ (дистанційно) – 4 (адміністрація). Самостійно, на різних освітянських платформах – 47 учителів (визнано педагогічною радою, від 2до 50 годин). Адміністрацією школи сформовано попередню мережу та контингент учнів на 2021-2022 навчальний рік, сформовано 1-ші класи, завершується робота з формування 5-х та 10-х класів. Визначено профіль 10-х класів: 10-А – математичний, 10-Б – філологічний (українська мова). Створено попередній штатний розпис, проведено попередню тарифікацію педагогічних працівників, завершено робота над робочим навчальним планом. Відповідно до нового Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» ведеться робота над освітньою програмою закладу, удосконалюється внутрішня системи забезпечення якості освіти, розробляються моніторинги щодо проведення самоаналізу діяльності закладу. Розроблено новий Статут закладу та направлено на юридичну експертизу. Розроблено та підписано новий колективний договір на 2021-2025 роки між адміністрацією і профспілковим комітетом. У зв’язку із тим, що дистанційне навчання стало реаліями нашого життя, заклад зареєстровано на дистанційній платформі HUMAN.

Серед виховних напрямів в Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають основу для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Наш навчальний заклад є для учнів осередком становлення громадянина - патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Відповідно до Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів» виховний процес у школі здійснюється за шістьма напрямками та в його основу покладено виховання на цінностях. Ціннісне сприйняття світу - це сприйняття дійсності, яке супроводжується проживанням відносин до об'єктів дійсності як деякої цінності для життя людини. Сучасна культурна людина має поєднувати предметне і ціннісне сприйняття об'єктів реальності, а точніше, предметне сприйняття має збагачуватись ціннісним. Реалізовували завдання через проведення у школі виховних заходів, акцій, участі учнівських колективів у міських, обласних, всеукраїнських конкурсах, пропагували дану тематику через проведення шкільних благодійних акцій, створення та реалізацію спільних проєктів.

Виховний процес у Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 був спрямований на виконання наступних завдань:


- формування національно-патріотичної свідомості школярів, їх здатності аналізувати ситуацію у державі, розуміти своє значення та роль у сьогоденні та майбутньому;
- формування здоров’я зберігаючих компетенцій усіх учасників навчально-виховного процесу;
- формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, правової свідомості;
- створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів;
- створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного учня;
- формування здатності учнів до самореалізації у подальшому житті.

Реалізації цих завдань сприяла методична робота класоводів та класних керівників. Протягом року проводились наради класних керівників щодо планування виховної роботи в класі та організації і проведення позакласних заходів, керівництва організацією змістовного відпочинку учнів, контролю за відвідуванням учнями школи, проведення місячника «Увага! Діти на дорозі», місячника «Спорт для всіх - спільна турбота», місячника «Безпеки життєдіяльності», Тижня безпеки дорожнього руху тощо.

У школі було створено план виховної роботи з класними колективами, план правового та превентивного виховання, план роботи педагога-організатора, плани роботи гуртків за інтересами, план роботи соціально-психологічної служби школи. Протягом року учні та педагогічний колектив школи працювали над проєктами «Щаслива лапа», «Шкільні свята», «Пісня жити і вчитися допомагає!» та інші, які дають змогу реалізувати програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», виконати вимоги упровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та розкрити потенціал учнів, зацікавити дітей різними формами та напрямками діяльності, згуртувати класні колективи, активізувати роботу учнівського самоврядування.

З метою демократизації управління в школі було створено органи учнівського самоврядування, що стали школою формування соціальної активності та відповідальності, громадянського виховання школярів, формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення.

Учнівське самоврядування діє згідно зі Статутом. Вищим органом учнівського самоврядування в школі є загальні збори його членів, які проводяться двічі на рік. Комісії спрямовують свою роботу на підвищення якості навчання, реалізацію вимог режиму роботи школи, організацію дозвілля школярів, на розвиток ініціативи і творчої особистості учнів. Члени комісій є відповідальними за певну ланку роботи. Засідання проводяться за потребою.
Очолює учнівське самоврядування Лютенко Дар’я, учениця 11 - А класу.

У 2020/2021 навчальному році у зв’язку з карантинними заходами у план виховної роботи було внесено корективи, з метою можливої реалізації всіх завдань. Заходи було проведено окремо у кожному класі та частково – дистанційно, використовуючи освітні ресурси та платформи.

У вересні в рамках Олімпійського тижня було проведено ряд заходів, серед яких змагання, квест, інформаційна перерва. У вересні члени центру національно-патріотичного виховання перевіряли класні куточки та куточки державної символіки. Було проведено акцію «Ми за мир!», майстер-клас з виготовлення «голубів миру», виставка малюнків «Мир очима дітей», виховний захід «Світу – мир!». Було проведено заходи щодо вміння навчатися в умовах карантину: вікторина «Чи вмієш ти навчатися в умовах карантину» (4 і класи); гра «Правда чи міф» (щодо розповсюдження хвороби COVID – 19) (6-і класи). У вересні ж проведено тематичні заходи до Дня партизанської слави. Протягом вересня проходили заходи щодо протидії торгівлі людьми (огляд літератури, ознайомлення учнів з актами законодавства з даних питань).

До Всесвітнього дня захисту тварин у жовтні було проведено виховні години на тему «Мої домашні улюбленці», «Милосердя врятує світ», «Добро повернеться» та майстер-клас «Тваринка моєї мрії». Також у жовтні учнями 5-11-их класів було створено колективний проєкт «Знайомтесь! Це – наш клас!» та організовано виставку творчих робіт до Дня працівників освіти «Осінній дивограй». Учні 11-х класів записали онлайн-привітання для працівників школи.

У жовтні до Дня українського козацтва серед учнів 5-х класів відбулося свято «Козацькі розваги. Ми родом з України!» (окремо у кожному класі). У жовтні пройшли заходи до Дня захисника України та Дня Українського козацтва: виховні години, конкурс малюнків «Вітаємо наших захисників». У кінці жовтня пройшли виховні години до 75-ї річниці визволення України. Вчителем предмету «Захист Вітчизни» до Дня українського козацтва та до Дня Збройних Сил України було організовано змагання з кульової стрільби. За підсумками змагань переможців нагороджено грамотами.

До Дня української писемності та мови у листопаді відбулася інформаційна хвилинка. У листопада відбулася виставка малюнків на тему «Діти проти надзвичайних ситуацій!». До Міжнародного дня непаління відбулася інформаційна хвилинка «За хмарою тютюнового диму». 16 листопада відбулися заходи до Міжнародного дня толерантності (виставка малюнків, виховні години за участі членів учнівського самоврядування).

У грудні учні школи взяли активну участь у конкурсі творчих робіт «Атом KIDS», де стали переможцями та призерами. Також відбувся конкурс творчих робіт до дня Святого Миколая, у якому учні також посіли призові місця. Було проведено Тиждень правових знань (вікторина «Знай свої права», виставка малюнків, інформаційні хвилинки).

Також до 22 січня пройшли виховні заходи до Дня Соборності: інформаційна перерва «Величний день злуки»; «Герої Крут».

У лютому членами учнівського самоврядування було організовано заходи до Дня Святого Валентина: робота «пошти кохання», поетичні перерви; оформлення фотозони. Було проведено інформаційні перерви до Дня вшанування пам’яті учасників бойових дій на території інших держав, Дня вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні, Дня рідної мови.

У березні було проведено день інформування до Всесвітнього дня письменника, до Дня народження Т.Г.Шевченка. Члени учнівського самоврядування приготували онлайн-привітання до Міжнародного жіночого дня для працівників школи. Обдаровані учні школи виготовили творчі роботи для участі у онлайн-конкурсах «Будинок для пухнастика» та конкурсі з протипожежної безпеки.

Під час карантину було проведено заходи в онлайн-режимі: вікторина «День сміху»; виховний онлайн-захід «Казкова країна добра і краси» (до Міжнародного дня книги); відеоперегляд до Всесвітнього дня мультфільмів; до Всесвітнього дня здоров’я відбулися інформаційні повідомлення «Твоє здоров’я у твоїх руках»; інтелектуальна гра «Людина і космос»; відеопрезентація «Всесвітній день землі»; відео перегляд «Правда про Чорнобиль»; відеопрезентація «Традиції святкування Великодня в Україні», казка «Загублена писанка».

У травні до Дня пам’яті та примирення учні переглянули відеоролик «Памятаємо! Перемагаємо!», казку до Дня матері. інформаційні перерви до Дня матері, Дня Європи, Дня сім’ї. У травні учні школи взяли участь у онлайн-конкурсі «Їх подвиг навік збережуть наші серця!». У травні до Дня вишиванки відбувся виховний захід для учнів 4-го класу «А над світом вишиванка цвіте».

Традиційними у нашому закладі стали поетичні читання до знаменних та пам’ятних дат, музичні перерви.

Учні школи у 2020-2021 н.р. брали участь у різних видах конкурсів відповідно
та досягли наступних результатів:

- проєкт «Всеукраїнський урок доброти», сертифікат учасника встановлення рекорду у 2020 році;
- обласний онлайн-конкурс творчих робіт «Їх подвиг навік збережуть наші серця!» ( І місце у міському етапі конкурсу);
- міський конкурс творчих робіт ATOM Kids – І, ІІ та ІІІ місця.
- Всеукраїнський конкурс «Будка мрії» - І місце (колективна робота).

Активна участь в заходах:
- всеукраїнський Тиждень безпеки дорожнього руху, Всеукраїнський місячник безпеки життєдіяльності;
- міські благодійні акції «Миколай крокує по планеті!», «Подаруй надію на життя!», «Будка мрії».

Актуальним впродовж року було виховання в учнів ціннісного ставлення до себе. У школі були розроблені заходи щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація». Учні школи взяли активну участь у шкільних та міських спортивних змаганнях та заходах, згідно до «Календаря спортивно-масових та оздоровчих заходів на 2020-2021 н.р.» ( до карантину).

Організація учнівського самоврядування починається з класного колективу. У кожному класі обрані лідери та їх заступники. Відповідальні справи щодо керівництва життям класу доручаються активу, а потім залучається весь класний колектив.

У 2020/2021 н. р. успішно працював шкільний сайт. Інформація про проведену роботу систематично оновлювалася на сторінках сайту.

З учнями, що потребують підвищеної педагогічної уваги проводилась корекційна робота практичним психологом, соціальним педагогом та класними керівниками. Учні даної категорії залучались до участі в класних та шкільних заходах.

На початку навчального року соціально-психологічною службою школи було проведено паспортизацію класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів облікових категорій.

Результати соціальної паспортизації за 2020-2021 навчальний рік :
Всього учнів – 678 + 22 з вечірньою формою навчання.
Дітей-сиріт – 4
Дітей, позбавлених батьківської опіки (під опікою) – 13
Дітей, які проживають у ДБСТ – 6:
ДБСТ -1 –1 (Братчук П. (8-В));
ДБСТ -2 – 5 (Голота С. (9-А), Цушко А. (7-В), Андріанов П. (7-В), Шевченко А. (6-Б), Цушко М. (5-Б)).
Дітей-чорнобильців – 6
Дітей з особливими освітніми потребами:
- з особливими освітніми потребами – 7
- з інвалідністю – 15 (з них 3 – не підлягають навчанню)
Дітей із неповних сімей – 141
- напівсиріт – 26
- з розлучених сімей – 115
Дітей, які виховуються без батька – 135
- напівсиріт – 24
- з розлучених сімей – 111
Дітей, які виховуються без матері – 6
- напівсиріт – 2
- з розлучених сімей – 4
Дітей поодиноких матерів – 26
Дітей із багатодітних сімей – 68 (46 сімей)
Дітей із малозабезпечених сімей – 7
Дітей, які є внутрішньо переміщеними особами – 2
Дітей демобілізованих військовослужбовців – учасників ООС (АТО) – 23
Учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги – 5
Учнів, які перебувають на обліку в ювенальній превенції - 0
Учнів, родини, яких опинилися в складних життєвих обставинах – 10 родини (13 дітей)
Учнів, які проживають у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей (соц.готелі) – 2

Важливим напрямком роботи директора та соціально-психологічної служби була допомога у вирішенні проблем шкільної дисципліни та запобігання конфліктам в учнівських колективах. З цією метою проводились індивідуальні профілактичні бесіди з учнями по фактах неприязливих стосунків між ними, незадовільної поведінки під час уроків та на перервах. Профілактичний напрямок роботи також передбачає попередження і профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, переконання учнів у доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя.

З метою профілактики шкідливих звичок, злочинності, булінгу, жорстокого поводження з дітьми, конфліктів; виховання безпеки в Інтернет мережі; розвитку творчих здібностей; толерантного ставлення до оточуючих проводяться бесіди, треніги для учнів 5-11 класів (у цьому навчальному році було проведено 43 заняття (години соціального педагога)), рейди на виявлення дітей, які палять, вживають спиртні напої, наркотичні речовини. Було проведено 8 рейдів на виявлення учнів, які палять.

Соціально-психологічна служба виявляє родини, які опинилися в складних життєвих обставинах – 10 родини (13 дітей). Ці родини взято на контроль і проводиться відповідна робота (соціально-педагогічний супровід, консультації, профілактичні бесіди, зв’язок з представниками ювенальної превенції, МСуСД, ЮМЦСССДМ).

У 2020-2021 н.р. відбулося 3 засідання з питань профілактики, 5 учнів перебувають на обліку, як учні, які потребують підвищеної педагогічної уваги, з ними проводиться відповідна корекційна та профілактична робота.


Харчування учнів школи у 2020-2021 навчальному році здійснювалось відповідно з законодавством України, питання здійснення харчування в закладі розглядалися на нарадах при директорі.
1-4 класи – 295 учнів отримували безкоштовні сніданки за кошти міського бюджету.
Сироти та позбавлені батьківської опіки – 11 учнів
Малозабезпечені – 7 учнів
Діти з інвалідністю – 2 учнів
Дитина, яка навчається в інклюзивному класі - 1
ДБСТ – 5 учнів
Діти учасників АТО та ООС – 7 учнів
додаткові сніданки для учнів, які стоять на обліку у фтизіатра: - 1;
30 учнів соціально незахищених категорій отримували безкоштовні обіди та полуденок в ГПД.

Шкільна бібліотека свою діяльність організовувала спільно з педагогічним колективом, відповідно до плану роботи, який є складовою частиною плану освітньої роботи в школі, керуючись «Положенням про шкільну бібліотеку», посадовою інструкцією завідувача бібліотеки, правилами користування бібліотекою. Регламентувалася режимом роботи бібліотеки, встановленого дирекцією відповідно до внутрішнього розпорядку школи.

Обслуговування читачів проводилось в режимі абонементу та читального залу.

Облік користувачів та книговидачі в бібліотеці вівся відповідно до встановленого порядку: в читацьких формулярах, щоденнику роботи шкільної бібліотеки. За поточний навчальний рік послугами шкільної бібліотеки користувались 735 користувачів, книговидача разом з підручниками становила 9020 примірників.

Також в шкільній бібліотеці постійно велась робота щодо формування, обробки та збереження книжкового фонду згідно з інструкцією «Про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури». Комплектування бібліотечного фонду здійснювалось за рахунок бюджетних коштів.

Станом на 20.05.21 року бібліотечний фонд складає 18166 примірників, підручників 12109, науково-педагогічної, методичної та художньої 6057.
Забезпеченість друкованими підручниками учнів 1-11 кл. у 2020-2021 н.р., становить – 99 %
Зокрема по класах:
1 кл. – 100 %
2 кл. – 99 %
3 кл. – 100 %
4 кл. – 100 %
5 кл. – 100 %
6 кл. – 95 %
7 кл. – 100 %
8 кл. – 100 %
9 кл. – 100 %
10 кл. – 100 %
11 кл. – 100 %

Педагогічні працівники школи взяли участь в електронному відборі варіантів підручників для 4-х, 8-х класів. Адміністрацією школи було сформовано відповідне замовлення.

Організація роботи з охорони праці в навчальному закладі - це підготовка, прийняття та реалізація рішень щодо втілення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на створення безпечних умов праці, навчання, збереження здоров’я та працездатності працівників, учнів (вихованців) у трудовій та освітній діяльності. Сукупність основних видів організаційно-управлінської та науково-методичної діяльності з профілактики травматизму, які перебувають у постійній взаємодії між собою та зовнішніми об’єктами і служать для виявлення та реалізації оптимальних умов, факторів, складу тощо, які забезпечують якісне вирішення завдань безпеки праці становлять систему роботи з охорони праці, яка складається з чотирьох компонентів: планування, навчання, контроль, аналіз.

Проведена певна робота по підготовки закладу до нового навчального року з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в умовах адаптивного карантину. Інформування про випадки інфікування COVID-19 в закладі та поводження з використаними засобами індивідуального захисту.

На початку навчального року, на передодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів - це один із основних напрямків в роботі школи. З цією метою проводиться постійна профілактична акція «Увага-діти на дорозі!», «Охорона праці очима дітей». Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. З метою поліпшення роботи з питань охорони праці, із запобігання дорожньо-транспортних пригод, попередження побутового й дитячого травматизму, нещасних випадків виробничого та невиробничого характерів в закладі в 2020-2021 навчальному році колективом школи проводилась певна робота. Розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виявлення травм з’ясовуються, аналізуються. Відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Незважаючи на проведену роботу з профілактики травматизму, протягом навчального року було зареєстровано близько 25 звернень наших учнів до медичних закладів з приводу отримання травм, 14 з них були отримані в побуті, що свідчить про зменшення рівня травматизму на 1 випадок в порівнянні з минулим роком. Під час освітнього процесу травм не зареєстровано.

Серед працівників виробничого та побутового травматизму зареєстровано не було.

З метою профілактики дитячого травматизму 2020-2021 навчальному році у закладі були проведені Тижні безпеки життєдіяльності та охорони праці, дорожнього руху, пожежної безпеки, місячник знань правил безпеки життєдіяльності, безпечного поводження з вогнем виховні години та вікторини з учнями. Розроблено буклети та організовано виставку малюнків, стіннівки на відповідні теми.Успішними є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацювання елементів евакуації зі школи. Випускаються стіннівки на різні теми «Світ проти СНІДу», «Куріння та наше здоров’я» тощо.

Класними керівниками постійно проводилась роз’яснювальна робота як з учнями, так і з їх батьками на батьківських зборах.

В жовтні проведена чергова атестація робочого місця кухаря на харчоблоці за умовами праці і визначення права працюючих на пільги і компенсації за роботу у шкідливих та важких умовах праці.

В березні (з урахуванням встановлених карантинних обмежень в т.ч. у форматі on-line) проведено навчання і перевірка знань педагогічних працівників з питань охорони праці.

Фінансово-господарська діяльність

Прийом благодійних цінностей станом на травень 2021р.:

Найменування Кількість Сума (грн.)
Світильники LED 50 8600,00
Лампи LEP 100 6000,00
Вішалка напільна (каб. 305) 2 4700,00
Кондиціонер (каб. 209) 1 17000,00
Зволожувач повітря (каб. 202, 209) 2 4200,00
Телевізор «HISENS» (каб. 302) 1 5897,00
Набір меблів (каб. 317) (шафа д/роздягання, шафа д/книг, полиці) 1 16510,00
Телевізор «Samsung» (каб. 204) 1 5399,00
Кондиціонер (каб. 320) 1 6650,00
Всього 74956,00

Ремонтні роботи за рахунок бюджетних коштів:

1. Капітальний ремонт спортивної зали.

2. Поточний ремонт обшивки покрівлі з очисткою системи водовідведення – 547000,0 грн.

3. Обробка дерев’яних та металевих конструкцій (дах).

4. Капітальний ремонт санвузлів Блок А - 500000,0 грн.

5. Капітальний ремонт санвузлів у спортивній зоні над п/б «Дельфін».

6. Встановлення кабінок в 10 санвузлах школи (34 кабінки) - 180000,0 грн.

7. Встановлення 8 вікон в бібліотеці.

8. Заміна зовнішньої каналізаційної труби (каб.100, майстерня).

Ремонтні роботи власними силами:

1. Ремонт приміщення бібліотеки.

2. Облицювання плиткою центрального входу із встановленням 2-х вікон переходу до їдальні.

3. Заміна лінолеумного покриття в коридорі блоку Б.

4. Косметичний ремонт запасного виходу Блок А.

5. Косметичний ремонт запасного виходу із актової зали.

6. Відкоси вікон бібліотеки та переходу до їдальні.

7. Заміна лінолеуму каб. 103 (стяжка підлоги, ґрунтування).

8. Демонтаж вагонки І поверх

Придбано за рахунок бюджету :

ІХ.2020 - 65807,90

Х.2020 - 63097,00

ХІ.2020 - 37339,00

ХІІ.2020 - 188993,31

Всього - 355229,00

1. Антисептичні засоби - 76700,00
2. Дезінфікуючі засоби - 67185,00
3. Миючі матеріали - 36480,00
4. Засоби індивідуального захисту - 29097,00
5. Рушники паперові - 11584,00
6. Сушарки для рук - 20775,00
7. Сантехнічні матеріали та інструменти - 24067,00
8. Наочні матеріали, шафи, ляльковий театр, спортивний інвентар, крісла «Карапуз», пенал, тумби - 48060,00
9. Комп’ютерне обладнання (1 класи, робоче місце вчителя)
10. Столи учнівські зі стільцями ( 62 парти, 62 стільці)

Придбано за рахунок депутатських коштів:

Принтер «Canon» (1 шт.) - 15000,00

Придбано за рахунок спецрахунку плавального басейну «Дельфін»:

Лінолеум (103 каб.) - 11833,7

Перелік першочергових проблемних питань пов’язаних з організацією освітнього процесу:

1.Необхідність влаштування високошвидкісної мережі Інтернет у закладі.

Капітальні ремонти:

2. Заміна вікон в закладі.
3. Ремонт обідньої зали та харчоблоку їдальні.
4. Ремонт бігових доріжок та покриття спортивних майданчиків.
5. Ремонт пішохідних доріжок та сходів на території закладу.
6. Влаштування протипожежної сигналізації та ремонт системи вентиляції.

Поточні ремонти:

7. Заміна лінолеуму у коридорах школи – 510 м кв.
8. Заміна світильників з люмінесцентними лампами на світильники з енергозберігаючими лампами.
9. Ремонт у слюсарній та столярній майстернях.
10. Ремонт запасних виходів із заміною дверей.

Необхідно придбати:

1. 10 комп’ютерів для кабінету інформатики.
2. Меблі та комп’ютерне обладнання для шкільної бібліотеки (ремонт виконано власними силами).
3. Лінолеум для коридорів школи - 510 м кв та кабінетів майбутніх перших класів (№ 102, 103) – 120 м кв.
4. Два комплекти меблів для учнів 5-11-х класів: парти (30 шт ) та стільчики (60 шт).
5. Стільчики для кабінету інформатики (15 шт).
6. Комп’ютер для системи відеоспостереження.
7. 100 світильників для коридору ІІІ поверху (на дві Led лампи, 120 см).
8. Столи для швейної майстерні -15 шт.
9. Для уроків «Захист України» та гурткової роботи військово-патріотичного виховання – 20 комплектів військової форми та 1-2 екз. навчальної військової зброї (автомат Калашникова).

Робота громадської приймальні:

За період 2020 - 2021 навчального року на приймальню закладу надійшло 11 звернень, що на 2 звернення більше ніж у минулому навчальному році.
- 7 – письмових , з них одне анонімне. У зверненнях розглядались питання щодо закриття закладу через карантин; проведення індивідуальної роботи з учнями; стосовно ремонту в санвузлах школи та влаштування кабінок; ремонт та облаштування майстерні «Трудового навчання»; температурного режиму в закладі тощо. У попередньому році письмових звернень не було.
- 4 – на особистому прийомі (з питань працевлаштування до закладу).
На всі питання надано роз’яснення згідно із законодавством України щодо роботи із зверненнями громадян.